Startuje Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2017 – Dolny Śląsk otrzyma ponad 12 milionów złotych

kasa domena 2.jpg

W tym roku pracodawcy będą mieli do dyspozycji więcej środków na rozwój kwalifikacji zawodowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego niż w latach ubiegłych. Dolny Śląsk otrzyma ponad 12 milionów złotych. Jednak dużym wyzwaniem – według Dolnośląskich Pracodawców – będzie efektywne ich wykorzystanie przez powiatowe urzędy pracy.

 Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan po raz kolejny włączy się w popularyzowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na Dolnym Śląsku. Tym razem, eksperci organizacji chcą zwrócić uwagę na efektywną dystrybucję środków z KFS wśród pracodawców, ponieważ w ubiegłym roku trzy Powiatowe Urzędy Pracy w regionie nie wykorzystały w pełni funduszy z tego instrumentu. Najgorzej z wydawaniem pieniędzy na kształcenie poradził sobie PUP w Polkowicach, który zakontraktował tylko 53,83% środków, Góra  – 55,78% oraz powiatowy urząd pracy we Wrocławiu – 58,47%.

Jednak jak zauważa Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców, były też urzędy pracy,  które w ubiegłym roku bardzo szybko i efektywnie wykorzystały środki z KFS. Rekordzistą był PUP w Ząbkowicach Śląskich, który wydał całość – 100% funduszy.


– Stopień wykorzystania pieniędzy z KFS zależy od kilku czynników. Liczby wniosków, które zostaną złożone do danego urzędu pracy, liczby zatrudnionych urzędników sprawdzających i oceniających wnioski oraz od standardów i organizacji pracy np. w zakresie udzielania informacji i wyjaśnień lokalnym pracodawcom
– wylicza Artur Mazurkiewicz.

 

Z naszego doświadczenia wynika, że można wprowadzić wiele rozwiązań, które usprawnią proces przyznawania wsparcia, chociażby poprzez zmniejszenie liczby niezbędnych załączników do wniosku, czy szybkie wzywanie do uzupełnień, korekt. W tym roku nowością będzie możliwość prowadzenia procesu negocjacji między urzędem pracy a pracodawcą w sprawie np. warunków i cen szkoleń – dodaje Artur Mazurkiewicz.

 

Dolnośląscy Pracodawcy uważają, że te urzędy pracy, które musiały zwracać środki z KFS w ubiegłym roku będą musiały teraz poważnie zastanowić się, jakie działania powinny wdrożyć, aby sytuacja w tym roku się nie powtórzyła. Zarząd organizacji zwrócił się do przewodniczących

Powiatowych Rad Rynku Pracy w  Polkowicach, Górze i Wrocławiu o podjęcie odpowiednich działań mających na celu efektywne wykorzystanie środków na kształcenie ustawiczne w 2017 roku.

Warto zwrócić uwagę na  ostatnie badania, z których wynika, iż pracodawcy są zadowoleni z instrumentu rynku pracy jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Z badania dotyczącego KFS w województwie dolnośląskim wykonanego przez  ASM Centrum Badań i Analiz Rynku na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynika, że poziom zainteresowania KFS wśród pracodawców jest bardzo wysoki. Efektywność uzyskanego wsparcia została oceniona pozytywnie przez 82% badanych pracodawców.

Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan, od początku powstania Krajowego Funduszu Szkoleniowego wspierał pracodawców, którzy inwestowali środki w formy wsparcia, które miały bezpośrednio przełożyć się na rozwój kwalifikacji swoich pracowników (kursy, szkolenia, studia podyplomowe). Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mają wspomóc rozwój kapitału ludzkiego wśród pracodawców, którzy obecnie borykają się ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników na lokalnym rynku pracy. Dla wielu przedsiębiorców jest to duża szansa, aby przy ograniczonym budżecie doszkolić swoich pracowników, co w konsekwencji przełoży się na większą konkurencyjność firmy.

źródło:  Dolnośląscy Pracodawcy,  regionalny związek pracodawców Konfederacja Lewiatan

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ