IPN ogłasił konkurs Niezłomni-Niepochowani


71 lat temu w tragicznych okolicznościach zginęli na terenie Starego Grodkowa żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, z oddziału kpt. Henryka Flame, ps. „Bartek”. Okrutna zbrodnia jakiej dokonano na terenie Opolszczyzny miała pozostać na zawsze w  tajemnicy.Aby pamięć po naszych bohaterach pozostała żywa, delegatura IPN pragnie zaprosić Waszą szkołę do pilotażowego składającego się z czterech etapów projektu edukacyjnego. Trzy z nich  są obligatoryjne, czwarty, czyli konkurs dla nauczycieli jest formą zachęty do podzielenia się z innymi swoimi umiejętnościami.

Projekt skierowany jest do uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych. W projekcie może wziąć udział dowolna ilość uczniów.

Harmonogram projektu:

20 lutego 2017 – zakończenie rekrutacji szkół

1 marca 2017 – uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnictwa w projekcie

2 – 31 marca 2017 – realizacja w szkołach I etapu projektu

do 28 kwietnia 2017 – realizacja w szkołach II etapu projektu

8 lub 10 maja 2017 – podsumowanie dwóch etapów szkolnych

1 -21 czerwca2017 – realizacja III etapu projektu

22 czerwca 2017 – ogłoszenie etapu IV

10 listopada 2017 – rozstrzygnięcie konkursu (etap IV) i ogłoszenie naboru do II edycji projektu

Etapy projektu:

Etap I:   realizacja zajęć z zewnętrznymi edukatorami

Organizatorzy projektu zapewniają dla szkół edukatora, który przeprowadzi 90 minutowe zajęcia dla uczniów biorących udział w projekcie. Bezpłatne zajęcia odbędą się w Państwa szkole w uzgodnionym z edukatorem terminie (pomiędzy 2, a 31 marca)

Etap II:  realizacja gry szkolnej „Bartek” wg scenariusza przygotowanego przez IPN

Organizatorzy prześlą do Państwa scenariusz gry szkolnej, do przeprowadzenia przez uczniów i nauczycieli dla swoich kolegów (również z klas młodszych i starszych). Scenariusz gry można zrealizować dokładnie według scenariusza, ale można również, można go modyfikować. Scenariusz zostanie przekazany szkole po zakwalifikowaniu jej do projektu. Najlepsze naszym zdaniem realizacje gry, zostaną nagrodzone pakietami edukacyjnymi IPN (teki, pakiety „Patroni naszych ulic”, komiksy)

Podsumowanie etapów szkolnych (I i II) nastąpi 8 lub 10 maja na specjalnej gali.

Etap III: wyjazd do Grodkowa i spotkanie z pracownikami realizującymi projekt „Poszukiwanie miejsc pochówków…”

Uczniowie zaangażowani w projekt pomiędzy 1, a 21 czerwca udadzą się na marsz pamięci do Starego Grodkowa. Marsz wyjdzie z płyty lotniska, a zakończy się w miejscu zamordowania jednej z grup żołnierzy „Bartka”. Tam zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze. Odbędzie się także spotkanie z osobami zaangażowanymi w  poszukiwania miejsc pochówków ofiar terroru komunistycznego. Wyjazd zostanie sfinansowany przez organizatorów.

Etap IV (fakultatywny): Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć .

Przed wakacjami zostanie ogłoszony konkurs dla nauczycieli i dydaktyków na scenariusz lekcji poświęconej żołnierzom antykomunistycznego podziemia. Oprócz nagrody w postaci pakietów wydawnictw edukacyjnych, scenariusz zostanie opublikowany i według niego w kolejnej edycji projektu będą prowadzone zajęcia w szkołach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2017 roku.

Zgłoszenia do projektu należy przesyłać na adres mailowy: bartosz.kuswik@ipn.gov.pl lub pocztą:

Delegatura IPN w Opolu

ul. Piastowska 17

45-081 Opole

Z dopiskiem projekt „Niezłomni”

 źródło:wroclaw.ipngov.pl

 

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ