Kryminologia – nowy kierunek studiów na UWr

fot. Google Street View

Uniwersytet Wrocławski co roku poszerza swoją ofertę studiów o nowe, interesujące kierunki. Tym razem Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii przygotował coś specjalnego dla kandydatów, którzy chcą rozpocząć studia od października 2017 r. –  KRYMINOLOGIĘ – nowy kierunek studiów na studiach I stopnia niestacjonarnych (zaocznych). Rekrutacja na ten kierunek ruszy 1 kwietnia 2017 r. Studia będą płatne, ale za to nie ma limitu miejsc, co oznacza, że przyjęci zostaną wszyscy kandydaci, którzy złożą w odpowiednim terminie komplet wymaganych dokumentów.

Podczas studiów na kryminologii studenci zdobędą wiedzę z zakresu zwalczania przestępczości oraz innych patologii w życiu społecznym i gospodarczym, a jako absolwenci będą doskonale przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i prywatnych zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa między innymi w: organach ścigania np. policja i organach wymiaru sprawiedliwości (kuratorzy sądowi), organach administracji publicznej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym (np. straże gminne, komisje ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie), czy też udzielaniem wsparcia grupom wykluczonym społecznie (np. powiatowe centra pomocy rodzinie), a także podmiotach prywatnych zajmujących się ochroną mienia, usługami detektywistycznymi oraz wywiadem gospodarczym. Absolwenci studiów kryminologicznych będą potrafili posługiwać się przepisami prawa dokonując ich wykładni i egzegezy, bazując na podstawowych prawidłach logicznego rozumowania i regułach prawniczego wnioskowania. Zakres nauk dogmatyczno-prawnych na nowym kierunku uzupełniony jest treściami odpowiednimi dla nauk społecznych i przyrodniczych, a to daje umiejętność wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym, socjologicznym i etycznym.

Program studiów kryminologii przewiduje przedmioty zarówno obligatoryjne, czyli obowiązkowe, jak i przedmioty nieobligatoryjne (do wyboru), m.in. historia myśli kryminologicznej, antropologia kryminalna, metodologia badań kryminologicznych, teorie kryminologiczne (etiologia kryminalna), psychologia ogólna i socjopsychologia, organizacja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, podstawy prawa karnego, nauki policyjne, podstawy procesu karnego, psychologia kryminalna, nauki o więziennictwie i kuratela sądowa, resocjalizacja dorosłych i nieletnich, psychiatria sądowa, patologie społeczne, ekspertyzy sądowe, przestępczość zorganizowana, technologie IT i cyberprzestępczość, przestępczość kobiet, klinika kryminologiczna.

źródło: uni.wroc.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj