Będzie Osiedle Integracja we Wrocławiu ?

foto: pixabay.com

Jest szansa aby w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia,  inwestorzy uwzględniali potrzeby osób niepełnosprawnych. Jednak Michał Piechel (PIS) niepełnosprawny radny po otrzymaniu odpowiedzi na złożoną interpelacją w sprawie Osiedla Integracja, coraz bardziej wątpi w dobrą wolę urzędników i prezydenta Wrocławia.

Michał Piechel radny PIS, zaproponował Miastu stworzenie Osiedla Integracja. Miałoby ono całkowicie zaspakajać potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Osiedle Integracja, według radnego powinno być całkowicie oparte na technologii XXI wieku, z poszanowaniem wszystkich grup społecznych i wiekowych. Radny odwołuje się do zasady słuchać-widzieć-czynić, dotychczas bowiem, działania pomocowe dla tej grupy ludzi, były i nadal pomijane są w kompleksowych rozwiązaniach w budowanych osiedlach.

 

Czy magistrat wymusi na etapie planowania nowatorskie rozwiązania? Trudno powiedzieć, mówi Piechel

Mnie chodziło o gruntowną zmianę myślenia urbanistów i projektantów na etapie tworzenia osiedli. Osiedle Integracja ułatwiłoby życie przede wszystkim niepełnosprawnym, i to z różnymi schorzeniami. Dla nich powinna być tworzona wewnętrzna komunikacja na osiedlu. Dla nich ścieżki i uliczki dojazdowe do skwerów czy ogródków przydomowych, wreszcie klatek schodowych, wind i lokali. Jesteśmy ograniczeni fizycznie, z tym jakoś sobie radzimy ale trudno nam poradzić sobie z urzędniczą indolencją. Jeśli nowe techniczne rozwiązania mogą nam pomóc w codzienności…dlaczego ogranicza się nas. Wręcz eliminuje?

Osiedle Integracja, wielu niepełnosprawnym dałoby szansę na pełne uczestnictwo w  życiu towarzyskim, co do tej pory – dla wielu – jest niemożliwe lub bardzo ograniczone, ze względu na bariery fizyczne i mentalne. Magistrat głos radnego uznał za istotny, stąd w odpowiedzi Dyrektor Anna Sroczyńska z Departamentu Architektury i Rozwoju uznała, iż „warto wzmocnić i podkreślić rolę osiedli społecznej integracji również w takim dokumencie jakim jest Studium”.

Radny Piechel w tej samej interpelacji zadał kilka fundamentalnych pytań, na które urzędnicy prezydenta Wrocławia dotychczas nie odpowiedzieli a jeśli dotknęli „temat”, to ich odpowiedź nie jest wyczerpująca. Gdyby Osiedle Integracja rzeczywiście wpisało się w politykę mieszkaniową Miasta, to dlaczego mowa jest „o pewnej części lokali jako mieszkań chronionych”, zastanawia się radny Piechel.

MP

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ