wtorek, 6 grudnia 2022

Więcej
  Strona główna Polska i Świat Bezczelność HGW – wzywa CBA do wycofania się z raportu o nieprawidłowościach...

  Bezczelność HGW – wzywa CBA do wycofania się z raportu o nieprawidłowościach reprywatyzacyjnych!

  fot: youtube

  Oszuści reprywatyzacyjni czekają na sprawy w areszcie, Komisja Weryfikacyjna ujawnia kolejne przekręty i podejrzane powiązania urzędników warszawskiego ratusza z handlarzami roszczeń, a Hanna Gronkiewicz-Waltz, zamiast posypać głowę popiołem, toczy wojnę z Centralnym Biurem antykorupcyjnym! Portal wPolityce.pl dotarł w warszawskim ratuszu do dokumentu, który jest „wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa” przez szefa CBA. Co nie podoba się Hannie Gronkiewicz-Waltz. Chodzi o  wstrząsający raport CBA, który wykazał liczne nieprawidłowości reprywatyzacyjne, w tym sprawę Twardej 8 i 10 oraz Chmielnej 70. Ratusz nie zgadza się z wystąpieniem pokontrolnym CBA, mimo, że sąd aresztował głównych bohaterów afer, sygnalizowanych w raporcie przez funkcjonariuszy biura.

  Wzywam Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do usunięcia naruszenia prawa polegającego na błędnych stwierdzeń w kończącym kontrolę CBA w zakresie określonych przepisami prawa procedur przejmowania i realizacji w zakresie rozporządzania mieniem publicznym, wydawanych przez Prezydenta m.st. Warszawy,(…) Wystąpieniu Pokontrolnym (CBA – red.), że niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzono reprywatyzację 12 nieruchomości położonych na terenie Warszawy objętym działaniem dekretu z 26 października 1945 (…) pod dawnymi adresami: ul. Sienna 29, ul. Twarda 8, ul. Twarda 10, ul. Królewska 39, Chmielna 70, Zielna 7, Złota 17, Złota 19, Wielka 6, Wielka 2, Chmielna 50, Zielna 5, Zielna 3, Zielna 19, ul. Chmielna 48 oraz, że w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami negatywnie oceniono sposób sprawowania przez Prezydenta m.st. Warszawy nadzoru nad postępowaniami reprywatyzacyjnymi, (…).

  – czytamy w dokumencie, do którego portal wPolityce.pl dotarł w warszawskim ratuszu.

   

  W pełnym buty piśmie, podpisanym przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, a datowanym na 31 marca tego roku, ratusz zarzuca CBA, że narusza prawo i źle interpretuje przepisy. Co ciekawe i potwierdzające wyniki kontroli CBA w ratuszu, prezydent Warszawy najbardziej boi się i atakuje jednocześnie, ustalenia kontroli dotyczące braku jej nadzoru nad urzędnikami, zajmującymi się reprywatyzacją.

  ** Wobec powyższego wadliwa jest także negatywna ocena zawarta w Wystąpieniu Pokontrolnym sposobu sprawowania przez Prezydenta m.st. Warszawy nadzoru nad postępowaniami reprywatyzacyjnymi, w szczególności poprzez brak należytego nadzoru nad podejmowanymi przez upoważnionych pracowników Miasta działaniami (…).

  – czytamy w piśmie Hanny Gronkiewicz-Waltz do CBA.

  Szczególnie szokuje podejście prezydent Warszawy do ustaleń CBA w sprawie Twardej 10. Dziś, po 4 miesiącach od przesłania pisma z ratusza do CBA, wiemy już, dzięki ustaleniom Komisji weryfikacyjnej, że miasto mogło uratować renomowane gimnazjum przy Twardej 10. CBA w swoim wystąpieniu pokontrolnym wskazało, ze gdyby miasto przystąpiło w odpowiednim czasie do spadku po spadkobiercach nieruchomości przy Twardej 10, mogłoby bez trudu przejąć nieruchomość wartą dziesiątki milionów złotych. To oznaczałoby uratowanie szkoły. Tymczasem ratusz tak spieszył się z oddaniem nieruchomości, osadzonemu dziś w areszcie, Maciejowi M., że nie zadbało o tę kwestię, a szkołę zlikwidowano jeszcze przed wydaniem decyzji.

  Takie ustalenie jest nieprawdziwe. Stanowisko Prezydenta m.st. Warszawy co do nieprawidłowości zaprezentowano w piśmie z 31 stycznia 2017 r.(…). Wskazane stanowisko jest w dalszym ciągu w pełni podtrzymywane i należy je traktować jako część uzasadnienia niniejszego wezwania.

  – czytamy w „wezwaniu” wystosowanym przez prezydent Warszawy do CBA.

  W ten sam sposób, ratusz, „rozprawia się” z każdym ustaleniem CBA, dotyczącym powyższych nieruchomości. Ewidentny przekręt związany ze słynną działką przy Chmielnej 70, w związku z którym zatrzymano pod koniec stycznia tego roku kilka osób, nie jest dla Hanny Gronkiewicz-Waltz oszustwem. CBA ujawniło, że decyzję reprywatyzacyjną w sprawie Chmielnej 70 wydano na rzecz osób, których prawa do nieruchomości zostały już wcześniej zaspokojone na podstawie układu indemnizacyjnego. W „wezwaniu”, prezydent Warszawy prezentuje jednak inną, groteskową tezę, z której wynika, że kwestia obywatelstwa Duńczyka, który uzyskał odszkodowanie w czasie PRL jest dyskusyjna. Prezydent wymienia kilka innych wątpliwości. Warto tu przypomnieć, że sąd decydując się na tymczasowy areszt dla autorów przekrętu z Chmielną 70 podobnych wątpliwości nie miał.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Proszę wpisać swój komentarz!
  Proszę podać swoje imię tutaj