Wybrać ZUS czy OFE i ZUS? Zobacz, czy możesz się zapisać do OFE, jeśli przegapiłeś czas na decyzję

artykuł sponsorowany

Wybrać ZUS czy OFE i ZUS?

Dla przypomnienia, wg. obowiązującego systemu emerytalnego, od naszego wynagrodzenia brutto potrącana jest składka emerytalna. Jest ona płacona po połowie przez pracodawcę i pracownika. Jest to rodzaj ubezpieczania społecznego, które ma nas zabezpieczyć finansowo na starość. Gwarantuje bowiem wypłacaną dożywotnio emeryturę przez ZUS, gdy nabędziemy prawa emerytalne. Comiesięczna składka wynosi 19,52% wartości naszego wynagrodzenia brutto. Co do zasady ok. 85% tej składki obligatoryjnie zostaje zaksięgowane na naszym koncie i subkoncie w ZUSie w ramach I i II filaru. Odnośnie pozostałych ok. 15% składki, w okresie 4 miesięcy od podpisania pierwszej umowy mamy  możliwość podjęcia decyzji czy zostawić ją na subkoncie w ramach II filaru w ZUS, czy ma być przekazywana do OFE.

Wybór pomiędzy OFE i ZUS a ZUS dotyczy części składki w wysokości 2,92% wynagrodzenia brutto. Czy ta wielkość  składki będzie miała wpływ na przyszłą emeryturę? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Jedno jest pewne, decyzje dotyczące nas samych należy podejmować samodzielnie, a nie pozostawiać je systemowi. Dodatkowo należy pamiętać, że pieniądze w ZUS są wirtualne, gdyż z wpłacanych składek są od razu wypłacane bieżące świadczenia emerytalne. Po drugie zaksięgowane środki są waloryzowane na podstawie średniego wskaźnika wzrostu PKB z ostatnich 5 lat. Czyli pieniądze nie zarabiają, a jedynie są dopisywane kolejne wirtualne zapisy.

W OFE są realne pieniądze zamienione na jednostki rozrachunkowe. Środkami tymi zarządzają doradcy finansowi, których jedynym celem jest pomnażanie zainwestowanych pieniędzy członków funduszu. Świadczą o tym wskaźniki „stopy zwrotu” z przeprowadzonych inwestycji, publikowane na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Zgromadzone środki są dziedziczone, a działalność OFE i jego właściciela PTE (Powszechne Towarzystwo Emerytalne) podlega nadzorowi KNF. Dla przykładu najlepszy fundusz emerytalny w okresie od 31.03.2014 do 31.03.2017 roku uzyskał stopę zwrotu (zysk) ok 17,3%. Mamy tu więc do czynienia z rzeczywistymi zyskami przekładającymi się na realne pieniądze. Nie oznacza to jednak, że w przyszłości podobne wyniki będą również osiągane.

Czy możemy jeszcze przejść do OFE, jeśli przegapiliśmy czas na decyzję?

Jest to możliwe wyłącznie podczas trwania tzw. „okienka transferowego”, kiedy to będziemy mogli ponownie dokonać wyboru. Najbliższe będzie w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 roku. Wówczas będziemy mogli podjąć decyzję o przekazywaniu z ZUS do OFE części składki (15%) na którą mamy wpływ. Kolejne takie okienko będzie od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 roku. Taką chęć musimy zgłosić osobiście w siedzibie ZUS lub pisemnie wypełniając wniosek pobrany ze strony internetowej ZUS czy OFE. Wysyłamy go wówczas pocztą lub poprzez Platformę Usług Elektronicznych (gdy posiadamy podpis elektroniczny). Oczywiście wszystko to, pod warunkiem, że przed datą okienka transferowego nie wejdą zmiany dotyczące funkcjonowania OFE. Zgodnie z założeniami planowanej reformy OFE miałyby przekształcić się w fundusze inwestycyjne polskich akcji. 75% środków z OFE przekazanych zostałoby do IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), a pozostałe 25% na Fundusz Rezerwy Demograficznej.

Nie mamy więc zbyt wielu możliwości by zdecydować o przekazywaniu części składki do OFE w dowolnym momencie, dlatego gdy przegapiliśmy moment w jakim możemy zapisać się do OFE należy rozważyć możliwość wyboru dobrowolnego produktu emerytalnego w ramach III filaru systemu emerytalnego. Tam także odkładane pieniądze są inwestowane przez doradców finansowych. Mowa tu o IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) czy IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). W ramach danych produktów mamy możliwość inwestowania w akcje, lokaty czy obligacje bez konieczności płacenia 19% podatku od dochodów kapitałowych tzw. podatku Belki. Nie mówiąc już o innych ulgach podatkowych. Przed podjęciem decyzji powinniśmy zapoznać się z ryzykiem jakie wiąże się z uczestnictwem w IKE lub IKZE, co nie zmienia faktu, że należy rozważyć czy do II filaru, w którym jest OFE i ZUS, dołożyć coś ekstra, co jeszcze bardziej zabezpieczy nas finansowo podczas przyszłej emerytury.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ