Sąd Administracyjny: Uchwała o odwołaniu Cezarego Morawskiego została podjęta z istotnym naruszeniem prawa

MP

Koniec sporów nt. kompetencji pomiędzy zarządem wojewódzkim a wojewodą wrocławskim. Dzisiaj Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał decyzję: Cezary Morawski pozostanie na stanowisku dyrektora w Teatrze Polskim. Wyrok Sądu Administracyjnego nie jest prawomocny i obie strony mogą go kwestionować na drodze skargi kasacyjnej. Marszałek Cezary Przybylski, już wystąpił do SA o uzasadnienie na piśmie. Zatem decyzja, czy będzie się odwoływał do wyższej instancji zapadnie później.

Dyrektor Teatru Polskiego Cezary Morawski z chwilą przyjazdu do Wrocławia nie miał łatwo. Część aktorów przywitała go na Dworcu Głównym z biletem powrotnym, od tej pory spory (personalne, artystyczne) były rozwiązywane przy udziale publiczności i mediów. Doszło do spektakularnych rozwiązań.  Działał Teatr Polski (trzy sceny) i Teatr Polski w podziemiu (różne miejsca) włączając spektakle na żywo w mediach społecznościowych.

Dzisiejszy wyrok SA, uchyla uchwałę zarządu województwa o odwołaniu Cezarego Morawskiego oraz powołaniu Remigiusza Lenczyka jako pełniącego obowiązki dyrektora do czasu rozpisania nowego konkursu. Skarga zarządu jest oddalona ale czy kończy spór?

Jak podała sędzia Julia Szczygielska, Wojewoda Paweł Hreniak, miał uprawnienia nie tylko do kontroli legalności uchwały, dokonywania oceny co do trybu jej podjęcia, ale również i jej formy.

Dyrektor Morawski jest powołany na sezon teatralny, czyli 2016-2020, tj. na czas określony. Może zostać odwołany przed ukończeniem czasu trwania umowy, ale muszą być podstawy prawne.
Zarząd województwa nie wykazał, że dyrektor Teatru Polskiego odstąpił od realizacji zawartej umowy.

Zarzuty o zmianie repertuaru na sezon 2016/2017 i niewłaściwe kierowanie zespołem są bardzo ogólnie, nie stanowią naruszenia umowy pracodawcy z podwładnym (czyli zarządu województwa – organizatora Teatru Polskiego z Cezarym Morawskim).

Sąd uważa, że dyrektor Morawski mógł realizować swoje koncepcje bez podziału na sezony. Sąd nie zgodził się z zarzutem dotyczącym zmian kadrowych, bowiem z umowy nie wynikało, iż nowy dyrektor musi zachować skład zespołu, zatem uchwała zarządu została podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

Aktorzy z Inicjatywy Pracowniczej przysłuchujący się uzasadnieniu są zadziwieni decyzją SA. Być może powstanie spektakl obrazujący wrocławski konflikt pomiędzy aktorami oparty o tekst dzisiejszego uzasadnienia, puentuje Remigiusz Lenczyk

Na stronie FC Teatru Polskiego w podziemiu czytamy:

Sąd nie dopatrzył się niczego niewłaściwego, że wojewoda uchylił decyzję, której nie znał!

Nie wierzę w to, co się dzieje! Wszelkie wątpliwości sąd uznał na korzyść wojewody!

Wojewódzki Sąd Administracyjny zaorał pogorzelisko przy Zapolskiej.

Pani Sędzia uzasadnia ten kuriozalny wyrok!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj