Stowarzyszenie „Schola Gregoriana Silesiensis” ma 15 lat!

15 października 2017 r. w kościele św. Krzyża na wrocławskim Ostrowie Tumskim odbył się jubileuszowy koncert „Missa Iubilea” z okazji piętnastolecia działalności Stowarzyszenia „Schola Gregoriana Silesiensis”. Wraz ze Scholą Mulierum Silesiensis i Scholą Gregoriana Silesiensis wystąpił wrocławski kwartet wokalny Stoltzer Ensemble. Na koncercie usłyszeliśmy Missa duplex per totum annum Thomasa Stoltzera (c.1480–1526) uzupełnioną o Propria mszalne ku czci św. Jadwigi Śląskiej zaczerpnięte z XIV-wiecznego Graduale Magnum pochodzącego z kościoła św. Marii Magdaleny, gdzie Stoltzer pracował jako kantor.

Stowarzyszenie „Schola Gregoriana Silesiensis” powstało we Wrocławiu w czerwcu 2002 r. W jego ramach działalność artystyczną prowadzą schole śpiewu jednogłosowego (Schola Mulierum Silesiensis i Schola Gregoriana Silesiensis) oraz założony w 2012 r. wielogłosowy Chór Sarmacki im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Celem działania Stowarzyszenia jest badanie średniowiecznych źródeł muzyczno-liturgicznych, nauka i popularyzacja śpiewu tradycyjnego i dawnego, organizowanie projektów kulturalnych w dziedzinie muzyki dawnej, liturgicznej i tradycyjnej. Inspiracją dla artystów, jak pisze w jubileuszowej książeczce kierownik artystyczny Robert Pożarski, są muzycy i badacze tradycji z różnych stron Polski i Europy. Szczególne miejsce zajmuje Marcel Pérès, francuski muzykolog, założyciel „Ensemble Organum”, niekwestionowany autorytet w obszarze teorii i wykonawstwa chorału gregoriańskiego. Przewodnikiem po chorale bizantyjskim był Lykourgos Angelopoulos, grecki śpiewak i muzykolog, Archon Protopsaltes Patriarchatu Konstantynopolitańskiego.

Stowarzyszenie „Schola Gregoriana Silesiensis” przez 15. lat istnienia zrealizowało szereg projektów, m. in. „Chorał sarmacki”, „Zanurzeni w Tradycji”oraz festiwale: „Trzy Tradycje”, „Academia Musicae Sacrae”, „Cztery Tradycje”. Stowarzyszenie prezentuje bogatą i różnorodną ofertę koncertową. Koncerty odbywają się w całej Polsce i za granicą. W swoim dorobku fonograficznym Stowarzyszenie ma pięć płyt nagranych we współpracy z wybitnymi artystami specjalizującymi się w wykonywaniu muzyki dawnej. Dzięki płytom możemy poznać muzykę takich kompozytorów polskich jak Grzegorz Gerwazy Gorczycki, Damian Stachowicz, Maciej Wronowicz czy Marcin Mielczewski.

Stowarzyszenie „Schola Gregoriana Silesiensis”współpracuje z takimi instytucjami jak Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Kolegium Europy Wschodniej, Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, Wrocławscy Kameraliści czy Rzymskokatolicka Parafia Katedralna św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.

Benedykt XVI w książce „Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj” podaje trzy warunki prawdziwej sztuki wymienione w Księdze Wyjścia: artystę powinno skłaniać do twórczości jego serce, powinien on być biegły w swoim rzemiośle i powinien słyszeć to, na co wskazuje sam Pan. Sądzę, że artyści Stowarzyszenia „Schola Gregoriana Silesiensis” wypełniają je znakomicie. Dziękując Stowarzyszeniu za owocne 15. lat istnienia wrocławscy melomani życzą zarówno im i sobie kolejnych pięknych koncertów propagujących muzyczną tradycję chrześcijańskiej Europy.

Agnieszka Kanclerska

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ