Mariusz Orion Jędrysek o kontroli NIK

Polityka koncesyjna na poszukiwania oraz rozpoznawanie złóż była niespójna i nieskuteczna, tak napisał NIK w raporcie, dotyczącym wydobycia miedzi i gazu łupkowego w Polsce. Izba wskazuje, iż ze względu na brak wiarygodnych danych nt. potencjału złóż, Polska nie może prowadzić realistycznej polityki surowcowej.

Kontrolujący badali lata 2008-2016 (miedź) i 2013-2016 (węglowodory). Stwierdzili brak rzetelnej informacji nt. zasobów gazu łupkowego, także na ryzyko inwestycyjne, bowiem polityka koncesyjna

nie została ujęta w żadnym sformalizowanym dokumencie. Nadto, w swoim raporcie NIK wskazuje na wadliwie ustalone procedury lub ich brak. Nie opracowano zasad monitorowania warunków, jakie przedsiębiorcy mieli obowiązek spełniać. Nie było kontroli realizacji zobowiązań koncesyjnych a wnioski na rozpatrzenie czekały niemal dwa lata, bo brakowało pracowników.

Po kontroli Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu łupkowego (2012/2013) NIK sformułowała wnioski pokontrolne, których realizacja mogła przyśpieszyć oszacowanie w skali kraju zasobów gazu niekonwencjonalnego i wypracowanie koncepcji dalszego udostępniania obszarów koncesyjnych, jednak wnioski te nie zostały zrealizowane.

Jest dobra wiadomość dla Polski. Mimo oporów środowisk źle życzących Polsce, Główny Geolog Kraju wkrótce ogłosi powołanie Agencji Geologicznej

Agencja, w rodzaju służby geologicznej będzie koordynowała wszystkie działania, będzie zwornikiem pomiędzy przemysłem a administracją.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął politykę surowcową państwa, teraz w terenie będziemy rozwiązywać problemy lokalne i krajowe. Agencja zajmie się też konsultacjami społecznymi.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ