Polska Agencja Geologiczna to priorytet

www.mos.gov.pl/

POLITYKA SUROWCOWA\Trwają regionalne konsultacje społeczne dotyczące rządowego projektu polityki surowcowej państwa (PSP), który jest opracowywany pod kierunkiem wiceministra środowiska, głównego geologa kraju prof. Mariusza Oriona Jędryska. W środę w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w dyskusji wziął udział minister energii Krzysztof Tchórzewski i wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Prof. Mariusz Jędrysek, który jest również pełnomocnikiem rządu ds. polityki surowcowej podkreślił, że Polska Agencja Geologiczna ma zabezpieczać dostęp do złóż, czyli dóbr narodowych, dlatego jej powołanie jest niezwykle istotne. – PAG ma być gospodarzem geologiczno-surowcowym i pełnić służbę geologiczną, która dzisiaj przypisana jest jednostce naukowej –  Państwowemu Instytutowi Geologicznemu–Państwowemu Instytutowi Badawczemu (PIG–PIB). PAG ma być jednostką wykonawczą. Musimy oddzielić interesy naukowe od państwowych. Bez spójnego programu zabezpieczania bazy surowcowej staniemy za kilka lat w obliczu braku surowców. Potrzebny jest PAG, który zostanie wydzielony z PIG–PIB – podkreślał podczas spotkania prof. Jędrysek i tłumaczył, że agencja ma zapewnić podaż surowców przy zapewnionym obniżeniu ryzyka inwestycyjnego. Dodajmy, że Rada Legislacyjna wyraziła pozytywną opinię wobec zamiaru ustanowienia PAG.

Podczas panelu dyskusyjnego eksperci zwrócili uwagę, że z podażą surowców w najbliższych latach może być kłopot. – System planowania przestrzennego ogranicza dostępność do złóż. Należy określić, w jaki sposób i ile należy zabezpieczyć surowców, ponieważ potrzebujemy miejsca na nowe kopalnie. Bez długofalowej polityki w tym zakresie możemy gospodarkę zapędzić w kryzys – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski, który widzi w tworzonej polityce surowcowej szanse na pogodzenie dostępności surowców energetycznych z planowaniem przestrzennym.

Eksperci podkreślają, że budowa nowych kopalń związana jest ze stałym wzrostem zapotrzebowania kraju na energię, która nadal będzie opierać się w Polsce głównie na węglu.

Zapewniono również, że nie będzie rozdawnictwa koncesji. – PSP narzuci pewne wymagania dla polityki koncesyjnej. Przy jej wydawaniu ważny będzie interes publiczny i racjonalne gospodarowanie surowcami – powiedział Rafał Misztal z Ministerstwa Środowiska. I dodał, że w zakresie PSP szykowane są zmiany w prawie geologicznym i górniczym, aby można było pozyskiwać metan z pokładów węgla.

(JCh, mg)

Gazeta Polska Codziennie

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ