Czy Dutkiewicz otrzyma absolutorium budżetowe?

rada-wroclaw_1.jpg
sesja RM

W czwartek odbędzie szczególna sesja. Radni wysłuchają Prezydenta Rafała Dutkiewicza w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok i zdecydują, czy Prezydent i jednostki mu podległe prowadziły działalność zgodnie z prawem.

Jeśli nie będzie zastrzeżeń do sprawozdania rocznego, ani sprawozdania finansowego za poprzedni rok, Radni przyjmą wniosek i udzielą absolutorium budżetowe prezydentowi Wrocławia.

Jak zagłosują radni? Znając sprawozdanie roczne, opinię biegłego rewidenta oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej większość pytanych radnych wstrzyma się od głosu. Wniosek na pewno poprze Klub Rafała Dutkiewicza.

Sebastian Lorenc Radny niezrzeszony – PO zapowiedział, że wstrzyma się od głosu.

Opinia biegłego rewidenta jest pozytywna natomiast opinia RIO bada tak naprawdę zgodność wydatków z prawem. Czyli badają, czy doszło do naruszenia przepisów. Bo czym innym jest zgodność z prawem i czym innym racjonalność wydawania tych środków. Wraca sprawa chociażby Śląska Wrocław w który pompujemy już 100 mln zł., a za te pieniądze można było poczynić potężną inwestycję. Można było gruntownie wyremontować baseny na ul. Harcerskiej, na Oporowie, czy na Brochowie.

Pytam w imię czego?! Dlaczego przedkładamy drużynę piłkarską nad interes Wrocławian i nad jakość życia we Wrocławiu?

Bardzo trudno mi się z tym zgodzić i dlatego będę się wstrzymywał od głosu. Tak jak podczas ostatnich poprawek do budżetu wstrzymałem przed przekazaniem pieniędzy Śląskowi, uważam, że już dosyć! Ja nie jestem przeciwnikiem finansowania sportu zawodowego ale nie w takiej skali. Możemy dofinansować milion, może dwa miliony złotych na drużynę, która odnosi sukcesy ale nie 100 mln zł., bo to juz jest gruba przesada

Henryk Macała z Klubu Radnych Rafała Dutkiewicza poprze wniosek o udzielenie absolutorium.

Jeżeli Izba Obrachunkowa, która w sposób fachowy bada wykonanie budżetu i jej opinia jest pozytywna, to ja jestem za.

Skończyliśmy rok z nadwyżką budżetową, co jak wiadomo, przekłada się na zmniejszenie zadłużenia miasta. Co prawda były rzeczy, które nie wyszły ale uważam, że nie ma zagrożenia, żeby było to podstawą do nieudzielenia absolutorium.

O zdanie zapytaliśmy Dr Krystiana Mieszkałę. Co będzie, jeśli Radni nie poprą wniosku? Czym skończy się nieudzielenie absolutorium budżetowego?

 Udzielnie absolutorium prezydentowi Rafałowi Dutkiewiczowi jest sprawą złożoną i z formalnego punku widzenia radni powinni zagłosować za. Wynika to z faktu, że budżet został zrealizowany zgodnie z planem i miasto spełniło wszystkie wymogi przywdziane prawem tj. uzyskało nadwyżkę operacyjną oraz nie przekroczyło limitu zadłużenia – mówi radny dr Krystian Mieszkała. – Warto jednak wyraźnie podkreślić, że rzeczywista kondycja finansowa Wrocławia różni się od stanu finansów wykazanych w budżecie. Budżet nie obejmuje finansów spółek miejskich, a to w nich można kumulować niewygodne wydatki oraz zadłużanie. Ratusz podaje wyczyszczony wynik budżetu, a zapomina – pewnie przez przypadek – podać wyniki spółek miejskich. Jeśli zsumujemy wynik budżetu i wyniki finansowe spółek to sprawa wygląda zupełnie inaczej. Można zasugerować taką hipotezę, że Wrocław nie wypracowałby nadwyżki operacyjnej, a skonsolidowany poziom zadłużenia nie pozwoliłby uchwalić budżetu. Zatem prowadzi to do wniosku nie spełniono warunków niezbędnych do udzielenia absolutorium – uważa radny i deklaruje, że zagłosuje przeciw udzieleniu absolutorium.

Brak absolutorium może skończyć się rozpisaniem referendum

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ