Uwaga smog!

Nazwa smog wywodzi się od połączenia angielskich słów smoke – dym oraz fog – mgła. Mało, który mieszkaniec dużego miasta, nie spotkał się z tym zjawiskiem. Praktycznie codziennie w mediach słyszymy o alertach smogowych. Nie wszyscy jednak wiedzą, że jest to nienaturalne zjawisko atmosferyczne, które powstaje w wyniku zmieszania dymu i spalin z powietrzem. W efekcie powstaje zabójcza mieszanka, która nie tylko wpływa na zmniejszenie komfortu życia w mieście, ale również jak dowodzą badania naukowe może być zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi.

infografika wDolnymŚląsku.com

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie WHO zanieczyszczone powierza powoduje najwięcej przypadków śmierci i zachorowań na świecie. Szacuje się, że 4,2 miliona przedwczesnych zgonów na całym świecie jest związanych z zanieczyszczonym powietrzem. Zanieczyszczone powietrze odpowiedzialne jest m.in. za choroby serca, wylew, raka płuc oraz infekcje dróg oddechowych u dzieci. Jest to poważny problem, z którym borykają się największe miasta na świecie. Niestety polskie miasta coraz częściej znajdują się w rankingach najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie. Dlatego coraz więcej uwagi poświęca się w Polsce na dyskusję o czystości powietrza w mediach.

Problem dostrzeżony został również przez polityków, którzy coraz częściej wypowiadają się w temacie czystości powietrza i walki ze smogiem. Smog stał się również jednym z punktów expose Premiera M. Morawieckiego, który zapowiedział podjęcie działań w kierunku przeciwdziałaniu temu negatywnemu zjawisku. Rząd zrozumiał, że rozwiązaniem nie jest karanie za palenie w piecach śmieciami. Sankcje karne nie przynoszą oczekiwanego skutku, gdyż często do takiego postępowania zmusza ludzi sytuacja finansowa. Dlatego najlepszą walką ze smogiem w dużych miastach byłoby dofinansowywanie modernizacji ogrzewania np. poprzez dopłaty do prądu, zwrot części kosztów przebudowy, termoizolacja budynków mieszkalnych itp. Sankcje karne powinny być stosowane wyłącznie w stosunku do osób, które pomimo możliwości finansowych wprowadzają w sposób niedozwolony dym lub spaliny do atmosfery. Uzupełnieniem tych działań powinna być szeroka kampania edukacyjna, która jest prowadzona od wielu lat.

Jest wiele organizacji i grup, które podejmują się działania na rzecz walki ze smogiem. Warto wiedzieć, że bez wiedzy i doświadczenia można wprowadzać niesprawdzone i mylne informacje, czego skutkiem jest dezinformacja społeczeństwa. Dlatego ważne jest, aby w kampanie informacyjną zaangażowane były jedynie wysoko -wykwalifikowane ośrodki naukowe. Mało znanym czynnikiem wpływającym na zanieczyszczenie powietrza jest czynniki meteorologiczne. Są to czynniki nie związane z działalnością człowieka. Na niską jakoś powietrza wpłat ma bezwietrzna pogoda, niska temperatura oraz mgła.

W szczególności czynniki te nabierają znaczenia w przypadku niskich źródeł emisji, takich jak np. samochodów, pieców domowych. Również warunki topograficzne sprzyjają powstawaniu smogu. Usytuowanie dużych ośrodków miejskich w dolinach górskich lub nieckach rzek, które w znaczny sposób utrudniają rozpraszanie zanieczyszczeń i sprzyjają koncentracji zanieczyszczeń w powietrzu. Za przykład może posłużyć Kraków i Aglomeracja Górnośląska.

 

Artykuł powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ