Przekonaj się jakie znaczenie dla środowiska ma hydroenergetyka!


Energia wodna jest to energia mechaniczna, którą człowiek nauczył się wykorzystywać już w czasach starożytności do napędzania młynów, kuźni, tartaków i innych zakładów przemysłowych. Ale to wynalezienie generatora prądu pozwoliło na wykorzystanie energii wodnej do produkcji elektryczności.

Energia wodna jest jednym z odnawialnych źródeł energii, dlatego, że nie zanieczyszcza środowiska naturalnego oraz nie wiąże się z długotrwałym wykorzystaniem surowca. To właśnie pozyskiwanie energii z wody nazywane jest hydroenergetyką i dzieli się na energię pływów i prądów morskich, energię fal oraz energię spadku wód. Ze względu na duże koszty inwestycji rzadziej wykorzystuje się energię mórz i oceanów, a bazuje się na energii z wód śródlądowych o dużym natężeniu przepływu i spadku terenu.

infografika wDolnymŚląsku.com

W Polsce najintensywniej pozyskuje się energię ze spadku wód na rzekach, główne znaczenie mają tu Wisła, Odra, Dunajec i rzeki Przymorza, a wykorzystuje się do tego elektrownie wodne.

Zasoby hydroenergetyczne Polski nie są duże, gdyż wynoszą tylko 13,7 TWh rocznie, 45% zasobów przypada na Wisłę, 43% na dorzecza Odry i Wisły i około 10% na Odrę i 1,8% na rzeki Przymorza. Wykorzystujemy nieco ponad 12% potencjału grawitacyjnego wody
i znajdujemy się na samy końcu wśród państw europejskich pozyskujących energię z wody.
Przoduje Norwegia gdzie 95% energii pochodzi z elektrowni wodnych.

W Polsce pracuje około 800 elektrowni wodnych, ale większość z nich to dosyć małe elektrownie wodne.

Największe z nich to :
Elektrownia wodna we Włocławku
Elektrownia przepływowa w Porąbce
Elektrownia wodna Żarnowiec
Elektrownia Porąbka-Żar
Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce
Elektrownia Żydowo

W naszym kraju wyróżniamy trzy typy elektrowni wodnych:
Elektrownie regulacyjne, przepływowe i szczytowo-pompowe.

Co ciekawe coraz większą popularnością cieszą się małe elektrownie wodne, które mogą być szybko wybudowane na małych ciekach wodnych oraz mogą działać bezobsługowo na co pozwala zdalne sterowanie.

Niestety wykorzystanie wody niesie za sobą pewne wady. Energetyka wodna mocno ingeruje w środowisko naturalne, sama budowa powoduje spiętrzenie się wody, tworząc zamulenie strumienia. Kolejną „wadą” jest sama zapora, która stanowi utrudnienie dla ryb wędrującym w górę rzeki w okresie godowym (rozwiązaniem jest budowa przepławek).
Praca elektrowni także wpływa na jakość wody, np. może powodować podwyższanie jej temperatury i obniżanie zawartości tlenu. Następnym problemem budowy dużej zapory jest konieczność zalania znacznych obszarów, często są to tereny rolnicze, całe wsie lub miasteczka, z których należy przesiedlić ludzi. Na koniec należy wspomnieć o wysokich kosztach budowy, które zwracają się bardzo powoli.

Czy wiesz że….
Największa tama na świecie znajduje się na rzece Jangcy w Chinach. Koszty budowy pochłonęły 35 mld USD, zatopiono 17 dużych miast, 140 miasteczek i ponad 300 wsi a 1,26 mln ludzi zostało zmuszonych do przesiedlenia. Ale to nie wszystko, poprze wybudowanie tamy zalano hektary obszarów zielonych, zniszczono naturalne siedliska zwierząt oraz zmieniła się prędkość obrotowa ziemi o 0,06 sekundy a oś planety przesunęła się o 2 cm.

http://www.prosument-oze.eu/energia-wodna.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tama_Trzech_Prze%C5%82om%C3%B3w,

Artykuł powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

 

 

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ