Jan Kasprzyk: Dziś spłacamy dług wdzięczności

MP Maria Dąbrowska i Grazyna Najnigier, więzione, represjonowane i internowane z J. Kasprzykiem

Jan Józef Kasprzyk Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych skierował ważne słowa do wszystkich uczestników zgromadzonych pod w Zakładem Karnym Nr 1, przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu, gdzie 7 maja 2018 roku została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona osobom internowanym i represjonowanym w stanie wojennym.

MP G. Najnigier, J. Sroka, A. Cybula i Helena Obara

Szef UKiOR nie mógł być obecny na uroczystości. W jego imieniu, głos zabrał radca urzędu Jan Sroka.

Pragnę wyrazić żal, że ze względu na liczne obowiązki służbowe nie mogę wraz z państwem uczestniczyć w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej, dedykowanej działaczom antykomunistycznej opozycji, więzionym i internowanym z przyczyn politycznych we wrocławskim więzieniu przy ul. Kleczkowskiej.

W czasie II wojny światowej więzienie przy ul. Kleczkowskiej było miejscem kaźni przedstawicieli wielu narodów. Po wojnie osadzono w nim Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych, którzy nie stracili wiary w możliwość zwycięstwa w walce o niepodległość naszej Ojczyzny. Gdy ich zabrakło, zbuntowali się robotnicy powstania a potem, Gdańska, Gdyni i Radomia.

Tłumiony opór rozpalał się na nowo aż przyszła Solidarność. Więzienie przy Kleczkowskiej ponownie wypełniło się polskimi patriotami. Dziś spłacamy dług wdzięczności zaciągnięty wobec tych, dla których wolna Ojczyzna była dobrem najwyższym.

Odsłaniana na więziennym murze tablica jest świadectwem nie tylko ich cierpienia ale też symbolem zwycięstwa nad zbrodniczą ideologią i jej wyznawcami. Mając powyższe na uwadze, z dużą satysfakcją podjąłem decyzję o współorganizacji przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dzisiejszej uroczystości.

Pragnę gorąco podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tej pięknej inicjatywy a w szczególności paniom zrzeszonym w stowarzyszeniu kobiet internowanych, więzionych i  represjonowanych w stanie wojennym.

Łączę wyrazy szacunku, Jan Józef Kasprzyk

Artykuł powstał dzięki wsparciu programu „Dolny Śląsk Pamięta” przez Fundację KGHM

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ