Wspominamy bohaterów: mjr Wilhem Szczepankiewicz – brał udział w kampanii wrześniowej. Mistrz Polski w strzelaniu do rzutków

mjr Wilhem Szczepankiewicz (1901-1960), ps. Bójka, Druga, Drugak, Kogurt, Krzaczek, Ł-2, Łoś, Wilk, Żubrówka, vel Wilhelm Reterski, vel Michalski. Mistrz Polski w strzelaniu do rzutków, zawodowy oficer. Delegat Sił Zbrojnych na Kraj.

Brał udział w kampanii wrześniowej, od Pabianic do Kampinosu, dowodził batalionem 2 Pułku Piechoty. Potem ukrywał się w Stryju. skąd uciekł w 1940 roku, zamieszkał u swojej siosty w powiecie Tomaszów Mazowiecki. Wstąpił do ZWZ i włączył się do konspiracji. Od jesieni 1941 komendant Obwodu ZWZ Tomaszów Lubelski. Na przełomie 1942 i 1943 roku podległe mu oddziały podjęły skuteczną próbę przeciwstawienia się akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie. Tam też, razem z partyzantką sowiecką, bronił miejscową ludność przed bandami UPA.

Od 21 lipca 1944 – po przekroczeniu przez sowietów Bugu – przystąpił do akcji “Burza”. Tydzień później na rozkaz komendanta Okręgu Lublin Kazimierza Tumidajskiego miał rozbroić swój oddział i oddać broń Sowietom. Rozkaz wykonał w niewielkim zakresie. Oddał kilkanaście sztuk ilość starej broni a pozostałą ukrył. Pozostał w konspiracji i dalej dowodził Obwodem Tomaszów Lubelski AK. 15 marca 1945 roku został inspektorem Inspektoratu Biała Podlaska. Pod koniec maja 1945 roku objął dowodzenie Okręgiem Lublin.

W połowie marca 1945 został inspektorem w Białej Podlaskiej a w maju ’45, został komendantem Okręgu Lublin a 1 czerwca Delegata Sił Zbrojnych na Kraj. We wrześniu, kierowane przez niego struktury zostały włączone do WiN.

Pół roku później, ze względów bezpieczeństwa, musiał zmienić miejsce pobytu. Przyjechał do Lublina, następnie Warszawy, gdzie skutecznie ukrywał się dwa lata, do czasu ujawnienia się. Po wyborach parlamentarnych w 1947 roku, nie widział sensu dalszej konspiracji. Ujawnił się 22 marca 1947 roku w gmachu WUBP w Lublinie.

UB aresztował go w 1950 roku pod zarzutem kontynuowania działalności konspiracyjnej i  przetrzymywał w więzieniu bez wyroku. Po wypuszczeniu, był wielokrotnie zatrzymywany.

źródło: dr Piotr Gawryszczak, IPN Lublin; dws-xip.pl;

fot. Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku praca zbiorowa Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza VOLUMEN

Artykuł powstał dzięki wsparciu programu „Dolny Śląsk Pamięta” przez Fundację KGHM

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ