Wspominamy bohaterów: Adam Wincenty Englert -po akcji pod Arsenałem wywieziony do obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau

Adam Wincenty Englert (1890-1958), ps. Judym, Żołnierz, Tadeusz Korbut, Piotr Wysocki, Sęp. Historyk, podpułkownik żandarmerii Wojska Polskiego, uczestnik walk o niepodległość Polski w I i II Wojnie Światowej oraz w wojnie z bolszewikami.

Englert był członkiem Związku Walki Czynnej, polskiej tajnej organizacji wojskowej założonej w czerwcu 1908 we Lwowie oraz Strzelca – polskiej, legalnej organizacji o charakterze paramilitarnym założonej pod koniec 1910 roku w Krakowie przez Eugeniusza Kiernika. Władze austriackie oficjalnie zalegalizowały organizację 1 grudnia 1910 roku.

Był w składzie 1 plutonu 1 kompanii kadrowej od 6 sierpnia 1914, później w oddziale żandarmerii polowej I Brygady. Od 1915 roku prowadził nielegalną działalność agitacyjno-werbunkową do Legionów Polskich. Stamtąd został przeniesiony do Polskiej Organizacji Wojskowej. W Modlinie i Rawiczu wykładał historię dla kadetów.

Od września 1927 jest oficerii żandarmerii przydzielony do Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie jako archiwista a 1935 został kierownikiem archiwów miejskich w Warszawie, następnie  dyrektorem m.st. Warszawy. Funkcję sprawował do 1940.

Adam Wincenty Englert w czasie kampanii wrześniowej był zastępcą komendanta Obrony Przeciwlotniczej Miasta. W latach 1940–1943 żołnierzem ZWZ-AK, pracował w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK.

Aresztowany 4 kwietnia 1943 w ramach represji po akcji pod Arsenałem, osadzony na Pawiaku następnie wywieziony do obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, Sachsenhausen i Buchenwaldu, skąd został uwolniony 14 kwietnia 1945.

W latach 1945-1946 był członkiem Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu. Od 1947 przebywał na emigracji w Londynie, gdzie m.in. zasiadał we władzach Instytutu Józefa Piłsudskiego.

Został odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie) i Złotym Krzyżem Zasługi.

W 2007 na wniosek Archiwum Państwowego m.st. Warszawy jego imieniem nazwano skwer na tyłach Arsenału – „Pasaż Adama Englerta„.

źródło: wikipedia.org

foto: Bundesarchiv, Bild 101I-001-0285-02A / Rutkowski, Heinz / CC-BY-SA

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ