Janina Barbara Natusiewicz-Mirer: wywieziona wraz z matką na nieludzką ziemię…działaczka opozycji demokratycznej w PRL

Janina Barbara Natusiewicz-Mirer (1940-2010), historyk sztuki, archeolog, działaczka społeczna i działaczka opozycji demokratycznej w PRL.

Była wywieziona wraz z matką na nieludzką ziemię. Następnie razem przeszły z armią Andersa przez Bliski Wschód, Afrykę, wreszcie dotarły do Genui. Gdy wróciła do Polski miała siedem lat. Szkoły kończyła we Wrocławiu, pracowała we Wrocławiu, Krakowie i Legnicy.

Dzięki Natusiewicz-Mirer  mamy zabezpieczone działa sztuki po pożarze kościoła św. Elżbiety Węgierskiej (9 czerwca 1976). W tamtych latach była bardzo zaangażowana w działalność społeczną i opozycyjną (razem z mężem). Była jedną z przygotowujących dokumentację Panoramy Racławickiej i autorką książki pt. „Panorama Racławicka w fakcie i anegdocie”. Od roku 1980 współpracuje z wrocławskimi opozycjonistami: z opozycją demokratyczną, Wielką Solidarnością a po wybuchu stanu wojennego z Solidarnością Walczącą, ze Związkiem Legionistów w Krakowie.

Wspólnie z Anną Walentynowicz, założyła Fundację Promocji Sztuki Sakralnej im. Szymona Mirera i Anny Walentynowicz w Krakowie. Fundacja zajmowała się propagowaniem sztuki sakralnej, organizacją konferencji. Cenione były sympozja pod wspólnym hasłem: „W trosce o dom ojczysty”. Ich tematyka zawsze dotyczyła patriotyzmu i ludzi, którzy byli wzorem do naśladowania, którzy kochali Polskę. Rozprawiano o Józefie Piłsudskim, ks. Jerzym Popiełuszce, „Solidarności”, wywózce na nieludzką ziemię w 1940, szlaku Armii gen. Andersa, pobytu w Afryce itp.

Natusiewicz-Mirer wraz  z mężem była inicjatorką upamiętnienia ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli.

Wydział III WUSW we Wrocławiu w związku z działalnością i kontaktami w środowisku działaczy „Solidarności Walczącej” z Wrocławia i Krakowa objął  Natusiewicz-Mirer kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Ośmiornica”.

16 kwietnia została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski a Sejmik Województwa Dolnośląskiego w tym samym dniu nadał jej tutuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska.

23 października 2012 na fasadzie budynku Panoramy Racławickiej została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Janinie Natusiewicz-Mirer.

źródło: wikipedia.org

Artykuł powstał dzięki wsparciu programu przez Gminę Wrocław

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ