Wspominamy bohaterów: Anatol Radziwonik- postrach komunistycznych funkcjonariuszy

Anatol Radziwonik (1916-1949), ps. Olech, Mruk, Ojciec, Stary. Podporucznik WP, w AK od 1943, jeden z dowódców oddziałów podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego, ostatni dowódca zorganizowanych struktur polskiego podziemia niepodległościowego na ziemi nowogródzkiej.

Nie zachowały się informacje o jego udziale w wojnie obronnej ani kiedy przystąpił do polskiej konspiracji niepodległościowej. Źródła podają jego losy od 1943, wówczas dowodził jedną z placówek konspiracyjnych Obwodu AK Szczuczyn kryptonim Łąka. Został awansowany do stopnia oficerskiego – podporucznika. Zimą ’44 dowodził już w partyzantce 3. plutonem w 2. kompanii VII batalionu 77.pp AK, dowodzonego przez Ostoję i Ponurego.

Na podległym terenie prowadził działalność bojową i konspiracyjną. Wiosną 1945 roku powołano Obwód nr 49/67. Obejmował teren dawnych powiatów szczuczyńskiego i lidzkiego, nad którym Radziwonik objął komendę. Miał pod sobą około 800 żołnierzy, w większości pozostających w konspiracji i zorganizowanych w liczne placówki terenowe liczące od 10 do 50 członków, rozsiane w wioskach zamieszkałych głównie przez ludność polską.

Cały czas trwały obławy na Leśnych i represje w stosunku do cywilnej ludności. Sowiecki okupant na wszelkie sposoby próbował złamać opór.

Anatol Radziwonik, zginął 12 maja1949 podczas próby przebicia się przez pierścień kolejnej sowieckiej obławy.

Oddział ppor. Anatola Radziwonika ps. „Olech” był największym, najsilniejszym i jednym z najdłużej walczących antysowieckich oddziałów partyzanckich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Był postrachem komunistycznych funkcjonariuszy. W latach 1944–1949 faktycznie uniemożliwiał przeprowadzenie kolektywizacji wsi w północno-wschodniej części Grodzieńszczyzny.

foto i źródło: pl.wikipedia.org/ podziemiezbrojne.blox.pl

Artykuł powstał dzięki wsparciu programu przez Gminę Wrocław

 

 

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ