W Siechnicach powstaje nowoczesna elektrociepłownia zasilana gazem

W Siechnicach koło Wrocławia, u zbiegu ulic Kościuszki i Stawowej rozpoczęła się budowa nowoczesnej elektrociepłowni zasilanej niskoemisyjnym gazem, która zastąpi ponad 120-letnią jednostkę węglową. To jedna z kluczowych inwestycji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należącego do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE.

 

Siechnicka inwestycja wpisuje się w strategię Grupy PGE, zgodnie z którą do 2030 r. 70 proc. ciepła wytwarzanego przez Grupę PGE będzie pochodzić ze źródeł zero- i niskoemisyjnych.

W połowie października 2021 r., w obecności przedstawicieli władz państwowych oraz lokalnych odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod elektrociepłownię Nowa Czechnica. Jej głównym realizatorem jest konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal – Lider Konsorcjum oraz Polimex Energetyka – Partner Konsorcjum. Jak podkreślał obecny na uroczystości Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, inwestycja w Siechnicach jest jedną z wielu prowadzonych w  PGE Energia Ciepła, których celem jest dekarbonizacja obszaru ciepłownictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego z uwzględnieniem troski o środowisko. Dzięki zastosowanej w tym projekcie najlepszej dostępnej technologii w znaczący sposób wzrośnie sprawność oraz efektywność wytwarzania. Uruchomienie nowej jednostki o większych w porównaniu do istniejącego obiektu zdolnościach produkcyjnych, będzie oznaczało możliwość produkowania większej ilości ciepła dla szerszego grona odbiorców z Gminy Siechnice oraz południowej części Wrocławia. Dodatkowo zagwarantowana zostanie możliwość wytwarzania energii elektrycznej na następne kilkadziesiąt lat.

Dzisiaj na placu budowy realizowane są już roboty ziemne, trwa przygotowanie do wylania fundamentów pod podstawowe urządzenia nowej jednostki – turbinę gazową, turbinę parową oraz akumulator ciepła.

Na realizację projektu zostało udzielone dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki preferencyjnej. Ponad 30 mln dotacji zostało udzielone w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, dla którego Operatorem Programu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy wsparciu NFOŚiGW. W ramach kolejnej umowy z NFOŚiGW spółka otrzyma na ten sam projekt dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej na kwotę 300 mln zł. Środki pochodzą z programu priorytetowego Energia Plus. Projekt „Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica” jest współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG oraz przez NFOŚiGW ze środków krajowych.

Harmonogram projektu zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w pierwszej połowie 2024 r. Do tego czasu produkcja energii elektrycznej i ciepła zapewniona będzie przez obecnie eksploatowane instalacje oraz część szczytową nowej elektrociepłowni w Siechnicach, której uruchomienie planowane jest na pierwszą połowę 2023 r.

A co po zbudowaniu nowej jednostki stanie się z historycznym kompleksem obecnie użytkowanej elektrociepłowni?

KOGENERACJA wraz z władzami Gminy oraz Politechniką Wrocławską rozpisały konkurs dla studentów Wydziału Architektury na pomysły związane z rewitalizacją i zagospodarowaniem poprzemysłowych budowli. Pomysły młodych architektów obejmowały plany zagospodarowania przestrzennego terenu zakładu, projekty nowego obiektu kubaturowego na dowolnie wybranym fragmencie terenu oraz adaptacje, przebudowy lub rozbudowy dowolnie wybranych budynków.

Pierwszą nagrodę ex aequo zdobył Jakub Proszak za pracę „CoAll Mill Hotel”, przygotowaną pod opieką promotor prof. Małgorzaty Chorowskiej. Doceniono go za wzorową adaptację zabytkowego budynku na funkcje hotelowe. Pierwszą nagrodę przyznano także Damianowi Garbuli za pracę „Centrum multimedialne”, która powstała jako projekt na zajęciach prowadzonych przez dr inż. arch. Elżbietę Komarzyńską – Świeściak. Jury pochwaliło autora za „konsekwentne rozwiązanie budynku wielofunkcyjnego na planie koła w istniejącej strukturze EC Czechnica”. Trzecią nagrodą wyróżniono Patrycję Janiszewską za pracę „Łaźnie publiczne”, będącą jej dyplomem przygotowanym pod opieką promotora dr. inż. arch. Marka Lambera. Jury spodobała się „klarowna propozycja architektoniczna o silnym wyrazie formalnym, nieprzytłaczająca jednak sąsiedniej zabudowy”.
W konkursie wyróżniono także prace Patryka Majewskiego – „Ośrodek wodny”, Darii Pawłosik, Niny Miłosławskiej i Arkadiusza Górowskiego – „DNA – Magazyn energii” oraz Pauliny Barabasz, Patryka Majewskiego, Adama Pawliczka i Beniamina Waleckiego – „Nowa Czechnica”.

Organizatorzy konkursu podkreślają, iż bardzo zależy im na tym, by prawie trzyhektarowy obszar obecnego zakładu został zrewitalizowany i zagospodarowany. Dzięki temu ponad 120-letnia elektrociepłownia zyska nowe życie, dalej służąc mieszkańcom i przyciągając turystów.

Projekt „Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy norweskich i EOG oraz przez NFOŚiGW.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj