Nowa emisja akcji PGE to ponad 3 mld złotych na inwestycje

Akcjonariusze PGE Polskiej Grupy Energetycznej przyjęli uchwałę dotyczącą emisją akcji serii E. Środki pozyskane z emisji pozwolą na przyspieszenie inwestycji Grupy PGE transformujących polską energetykę.

W wyniku emisji PGE Polska Grupa Energetyczna zamierza pozyskać co najmniej 3 miliardy zł, które przeznaczy na inwestycje w trzech obszarach: rozwoju dystrybucji energii elektrycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz dekarbonizacji wytwarzania poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych.

Z satysfakcją przyjmujemy decyzję Walnego Zgromadzenia o przeprowadzeniu nowej emisji akcji PGE. Ponad 3 mld zł pozyskane z emisji, wzmocnią Grupę PGE i pozwolą na przyspieszenie transformacji polskiej energetyki. W ciągu najbliższych 5 lat przed Grupą PGE ogromne inwestycje, szczególnie w obszarze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz modernizacji segmentu dystrybucji – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dzień przez obradami Walnego Zgromadzenia spółka zawarła umowę inwestycyjną ze Skarbem Państwa, który jest większościowym akcjonariuszem PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Skarb Państwa wyraził w umowie wolę objęcia nie więcej niż 373 952 165 nowych akcji emitowanych przez spółkę za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji. Umowa inwestycyjna reguluje zasady wykorzystania i rozliczania środków finansowych, gwarantując ich wykorzystanie zgodnie ze wskazanymi celami emisji.

W związku z pozytywną oceną propozycji zarządu przez Walne Zgromadzenie, PGE zatwierdziła zasady subskrypcji, zawarła umowę plasowania akcji i rozpoczęła proces budowania księgi popytu. Zgodnie z przyjętą uchwałą emisja kierowana jest do uprawnionych inwestorów z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy. Po zakończeniu budowy księgi popytu, w wyniku analizy ofert złożonych przez inwestorów, zostanie ustalona cena emisyjna akcji nowej emisji, na poziomie nie niższym niż wartość nominalna akcji, tj. 8,55 złotych, oraz wstępna lista subskrybentów, którym zostaną przydzielone akcje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj