Przedstawiciel PGE w zarządzie europejskiego stowarzyszenia ECOBA

Po raz pierwszy od dziesięciu lat do zarządu European Coal Combustion Products Association ECOBA został wybrany przedstawiciel Polski. Został nim Lech Sekyra, prezes zarządu PGE Ekoserwis, spółki należącej do Grupy PGE i zajmującej się zagospodarowywaniem ubocznych produktów spalania z energetyki.

Stowarzyszenie ECOBA aktywnie uczestniczy w procesie transformacji energetyki oraz przemysłu budowlanego w kierunku neutralności klimatycznej. Sektor Gospodarki Obiegu Zamkniętego jest ważnym elementem tego procesu. Możliwość zaangażowania się PGE w proces decyzyjny na poziomie zarządu ECOBA oraz obecność polskiego głosu na jego forum umożliwi skuteczniejsze przedstawianie na poziomie europejskim interesów polskiej energetyki i firm z obszaru gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów spalania.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

ECOBA jest szczególnie zaangażowana w transformację energetyki i budownictwa w kierunku bezemisyjnym i sprzyjać będzie większemu wykorzystaniu antropologicznych surowców wtórnych. To bardzo ważny kierunek dla naszej spółki i szansa, którą we współpracy z ECOBA chcemy dobrze wykorzystać.
Lech Sekyra, prezes zarządu PGE Ekoserwis.

Grupa PGE, do której należy spółka PGE Ekoserwis, w swojej Strategii jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jedynym z ważniejszych elementów osiągnięcia tego celu jest wdrożenie zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) we wszystkich obszarach działalności Grupy. W tym celu PGE zintegrowała wyspecjalizowane spółki, tworząc unikalne kompetencje w tym obszarze w postaci dedykowanego Segmentu biznesowego.

PGE Ekoserwis, który jest liderem Segmentu GOZ już dziś zagospodarowuje blisko 7 mln ton rocznie odpadów i produktów ubocznych z energetyki, wykorzystując je w wielu kierunkach gospodarczych, takich jak budownictwo, inżynieria lądowa czy rolnictwo. Spółka buduje również specjalistyczne Centrum Badań i Rozwoju GOZ, którego zadaniem będzie opracowywanie m.in. technologii recyklingu i odzysku surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE. Strategia i działania segmentu Gospodarki Obiegu Zamkniętego są odpowiedzią na wyzwania polskiej gospodarki zarówno w perspektywie długoterminowej, jak
i w najbliższych latach jako istotny element w procesach transformacji. Dlatego obecność polskiego przedstawiciela w Zarządzie ECOBA dawać będzie dodatkowy napęd do wdrażania zasad zgodnych z ideą GOZ w Polsce.

Stowarzyszenie ECOBA zostało założone w 1990 roku przez europejskich producentów energii w celu zapewnienia pełnego, korzystnego i wysokiej jakości wykorzystania wszystkich ubocznych produktów spalania (UPS). W tym celu ECOBA jest aktywna w opracowywaniu norm europejskich i jest reprezentowana w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN). ECOBA propaguje prośrodowiskowe podejście, że popioły, żużle i produkty odsiarczania spalin wytwarzane w elektrowniach węglowych są cennymi surowcami i materiałami budowlanymi, które można wykorzystać na różne, przyjazne dla środowiska sposoby. Zadaniem ECOBA jest wdrażanie tego przesłania, zwłaszcza wśród instytucji legislacyjnych i normalizacyjnych, a także informowanie o ekonomicznych i ekologicznych korzyściach z gospodarczego wykorzystania UPS-ów. Wiodącą rolą ECOBA jest budowanie symbiozy między energetyką i budownictwem w celu efektywnego wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj