Związek Radziecki pomimo terroru nie był w stanie zdominować narodu polskiego

Komunizm, nigdy i nigdzie na świecie nie był, nie jest i nie będzie pożądanym systemem rządzenia. Wskutek wprowadzenia zbrodniczej ideologii zginęło co najmniej 100 mln ludzi.

Żaden kraj na świecie, po masakrach przeprowadzonych przez rebeliantów którymi kierowali komuniści nie może wyjść obronną ręką. Totalitaryzm wprowadzany w różnym okresie na starym i nowym kontynencie przyniósł straty nie do odrobienia. Mamy do czynienia ze statystykami, z którymi nie da się dyskutować!

W historii świata nie odnotowano choćby jednego przypadku, gdzie jakieś społeczeństwo było szczęśliwe żyjąc w totalitarnym systemie. Komunizm, to kaleczenie psychiki! W imię marksistowsko-leninowskich ideałów wprowadzano dyktaturę i „sprawiedliwy porządek”, ale ludzie tego nie akceptowali. Władza ludowa odrzucała wolność jako taką i wartości duchowe. A tymi każda istota ludzka kierowała się już od momentu wyjścia z jaskini w Lascaux. Krótko mówiąc w komunizmie nie można doszukać się choćby jednej pozytywnej cechy. Gdziekolwiek istniał czy istnieje na świecie, to zawsze wiąże się z obniżeniem potencjału intelektualnego. A to odbija się na ekonomii i gospodarce.

W 1997 roku, francuskie wydawnictwo opublikowało zbiorową pracę pt. „Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania”, w której autorzy skupili się na przedstawieniu przyczyn rewolucji i skutków przewrotów w poszczególnych krajach, ale najwięcej uwagi poświęcono Rosji i Chinom. Tamże odnajdujemy przykłady zbrodni, które nigdy nie zostały osądzone. Autorzy powołując się na źródła podają liczbę ofiar zbrodniczego systemu, która oscyluje w granicach 100 milionów.

Prawdopodobnie w Polsce zamordyzm – w stosunku do innych krajów zaopiniowanych przez ZSRR – był znacznie mniejszy. Polacy znali wroga i na ile mogli sprzeciwiali się czerwonej zarazie. Ma to swoje uzasadnienie w wielowiekowej walce pomiędzy państwami. Zabory pruskie, austriackie, rosyjskie a także zsyłki w głąb Rosji i wojny z bolszewikami uodporniły nasz naród na narzucaną komunistyczną „wiarę” i sowietyzację społeczeństwa. Rosja czy Związek Radziecki, pomimo terroru nie był w stanie, nawet przy pomocy rodzimych komunistów zdominować naród polski. Niestety komunizm w Polsce aż do transformacji państwa polskiego pochłonął co najmniej 1,8 mln osób.

Po tylu przykładach skutków wprowadzenia totalitaryzmów w Azji, Afryce, obu Amerykach, Australii i Europie, aż trudno zrozumieć dlaczego komunizm nadal funkcjonuje. Nie sposób znaleźć gorszy system! Bez sięgania do przeszłości widać jak bardzo kaleczy psychikę, ale w XXI wieku zwolenników jest coraz więcej

Źródło: dzieje.pl

Publikacja powstała dzięki wsparciu Fundacji KGHM Polska Miedź

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj