Jak rozwijać swój biznes rolniczy poprzez współpracę z takimi instytucjami jak DODR

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (DODR) we Wrocławiu, podobnie jak inne Ośrodki na ternie całego kraju, realizuje na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego zadania przede wszystkim z zakresu doradztwa rolniczego.

Priorytetowym zadaniem Ośrodka jest doradztwo, kierowane do rolników, mieszkańców wsi, które obejmuje transfer wiedzy w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego.

Te działania mają na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

DODR wiedzie prym w prowadzeniu szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Działalność informacyjna wspiera rozwój produkcji rolniczej. DODR umożliwia prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych ludzi związanych z rolnictwem i nie tylko.

Eksperci DODR prowadzą analizy rynku artykułów rolno – spożywczych i środków produkcji oraz gromadzą dane i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie. Ich zadaniem jest promowanie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznego dla środowiska.

DODR umożliwia podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego. Specjaliści DODR dzielą się wiedzą, stawiając na rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.

Prowadzenie analiz przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej oraz funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz w pracy doradczej jest, co oczywiste, niezbędne w obecnych czasach.

Doradcy DODR wykonują usługi w zakresie prowadzenia, m. in. ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych, działalności promocyjnej gospodarstw, kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej, działalności wydawniczej, poligraficznej, hotelarskiej i gastronomicznej.

Pracownicy DODR mają doświadczenie w organizowaniu targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji, a także promują produkty i wyroby przetwórstwa rolno – spożywczego.

I wreszcie konsultanci DODR pomagają wypełniać dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych oraz zagranicznych.

Istnieje wiele branż, w których można uruchomić własną działalność na wsi lub w małym mieście, a rolnictwo to tylko jedna z nich. Wiedza, jak rozpocząć działalność gospodarczą będzie bezużyteczna, jeśli nie posiadamy dobrego pomysłu na biznes. Zanim cokolwiek zdecydujemy, warto realizację przedsięwzięć przekonsultować z pracownikami DODR.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj