Władysław Syrokomla:

Wł. Syrokomla, Cmentarz na Rossie

Władysław Syrokomla, właśc. Ludwik Władysław Franciszek Kondratowicz herbu Syrokomla (1823-1862). Poeta, tłumacz, współpracownik Kuriera Wileńskiego.  za działalność konspiracyjną został osadzony w Borejkowszczyźnie.

Syrokomla zyskał uznanie po debiucie literackim gawędy pt. Pocztylion, przypisuje mu się adaptację znanego do dzisiaj ludowego utworu pt. Wlazł kotek na płotek.

Władysław Syrokomla wsławił się tłumaczeniem romantycznej literatury polskiej na język rosyjski. Znał łacinę i język niemiecki. Dzięki niemu Polacy czytali Goethego, Heinego, Rylejewa, Lermontowa, Niekrasowa, Szewczenkę, Berangera. Syrokomla dokonał przekładów z łaciny, takich pisarzy i poetów jak: Klemens Janicki, Jan Kochanowski, Mikołaj Smogulecki, Joachim Bielski i Sebastian Klonowicz. Jest autorem przyśpiewek ludowych i sielskich wierszy a także reportaży podróżniczych pt. Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna, wydanych w dwóch tomach. Był współautorem 28 tomowej polskiej Encyklopedii Powszechnej Samuela Orgelbranda, która do dzisiaj nazywana jest pierwszą nowoczesną polską encyklopedią.

Władysław Syrokomla współpracował z Kurierem Wileńskim i Wileńskim Literackim Tygodnikiem, gdzie oprócz swojej twórczości, zamieszczał teksty o teatrze, tematyce społecznej na terenie ówczesnej II Rzeczypospolitej, zwłaszcza sprawach chłopskich i politycznych. Brał udział w manifestacjach patriotycznych oraz przygotowaniach do Powstania styczniowego, w tym celu wyjeżdżał do Warszawy. Reprezentował interesy 2,5 mln rzeszy polskiego ziemiaństwa i inteligencji na tzw. “ziemiach zabranych”, czyli wschodnich województw Rzeczypospolitej Obojga Narodów zagarnięte przez Imperium Rosyjskie wskutek rozbiorów Polski w latach 1772-1795. Według urzędowych wyliczeń na “ziemiach zabranych”, które obejmowało ponad 46 tys. km² mieszkało do 1,1 mln Polaków, natomiast Roman Dmowski podaje 6 mln a Eugeniusz Romer o milion mniej.

Działalność konspiracyjną Władysława Syrokomli dostrzegły władze carskie. W 1861 roku został aresztowany w Suwałkach, w drodze powrotnej z Warszawy do Wilna. Był osadzony w Borejkowszczyźnie jako więzień polityczny. Po uwolnieniu jakiś czas miał nadzór policyjny po czym, dzięki staraniu przyjaciół, mógł wrócić do Wilna, gdzie natychmiast podjął leczenie. Miał suchoty (gruźlica płuc). Jednak na uratowanie poety było już za późno. Zmarł 29 września 1862 roku. W  uroczystościach pogrzebowych brało udział kilkanaście tysięcy osób. Został pochowany na Cmentarzu na Rossie. Do dzisiaj niektórzy polscy przewodnicy opowiadają, iż przez wiele lat Polacy przemierzali drogę Syrokomli – od miejsca pochówku do miejscowości, gdzie poeta przebywał. Wycieczki te zawsze kończyły się przypomnieniem twórczości i patriotycznej postawy Władysława Syrokomli.

źródło: wikiedia.org

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ