Kryzys demograficzny? Zalegalizujmy imigrantów ze Wschodu!

imigr.jpg

**Taką receptę na problemy polskiej demografii i gospodarki zaproponował Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Według organizacji dotyczyć to może około miliona osób, które obecnie przebywają w Polsce tymczasowo bądź nielegalnie.**

O tym, że w „ksenofobicznej” Polsce przebywają setki tysięcy imigrantów zarobkowych pisaliśmy parę tygodni temu. To głównie Ukraińcy, Wietnamczycy i Białorusini. Pracują głównie w rolnictwie, budownictwie, zakładach przemysłowych i gastronomii. Nie pobierają zasiłków, a zamiast tego odprowadzają w naszym kraju podatki. Więcej [tutaj:](http://wdolnymslasku.pl/artykuly/3602-w-ksenofobicznej-polsce-imigranci-sa-juz-od-lat). 

Prognozy demograficzne są bezlitosne – Polska wyludnia się w zastraszającym tempie. Efektem tego zjawiska będzie zmniejszenie liczebności mieszkańców naszego kraju do 34 milionów w 2050 roku. Do tego, co dziesiąty obywatel będzie wtedy w wieku powyżej 80 lat. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wystąpił z inicjatywą, która może temu zapobiec. Chodzi o legalizację stałego pobytu dla tysięcy Ukraińców, Wietnamczyków i Białorusinów:

>–Jeśli się patrzy na to, co dzieje się w Europie Zachodniej, gdzie ponad 60% imigrantów żyje z zasiłków, to ci nasi Ukraińcy jawią się jak jakieś nierealne marzenie. Większość Polaków nawet nie ma pojęcia, że pracuje ich u nas około miliona. Nie ma z nimi żadnego problemu. Marzenie – argumentował Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.

Eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przekonują, że dzięki takiemu posunięciu zyskamy podwójnie. Bez żadnych kosztów kraj zacznie bowiem zyskiwać na odprowadzanych podatkach, przy niemal zerowych kosztach. Przedstawiciele ZPP przekonują przy tym, że pomysłowi temu przychylni będą sami Polacy, co potwierdziły badania sondażowe:
>–Mam złą wiadomość dla fabryki trolli w St. Petersburgu oraz ich polskich pożytecznych idiotów. Mimo wielkich wysiłków nie udało się skłócić Polaków z Ukraińcami, ku chwale podupadłego imperium rosyjskiego – skomentował wyniki badań Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP.
Swoje rekomendacje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawił w trzech punktach:

1. Powinno się jak najszybciej zalegalizować pobyt wszystkich Ukraińców przebywających w danym okresie czasu na terytorium Polski, poprzez automatyczne przyznanie prawa stałego pobytu. Pozwoli to na uzupełnienie niedoboru siły roboczej oraz zapewni regularne, kilkumiliardowe w skali roku, wpływy do budżetu państwa.

2. Ustawa powinna być przeprowadzona niezwłocznie, jako projekt poselski. Wzorem powinna być ustawa „reaganowska” z 1982 roku, legalizująca pobyt Polaków znajdujących się wówczas w USA.

3. Ustawa wdrażająca ww. rozwiązanie powinna obejmować swoim zakresem również Białorusinów i Wietnamczyków, czyli dwie pozostałe nacje, preferowane ze względu na swoją pracowitość i bezproblemową asymilację.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj