Grzegorz Braun i Konfederaci obronią majątek narodowy ?

braun 2.jpg

U Konfederatów powstał pomył ratowania majątku narodowego. 1 kwietnia ogłosili deklarację o powołaniu Ruchu Obrony Majątku Narodowego. Podpisali się pod nią min. red. Zbigniew Lipiński, red. Stanisław Michalkiewicz, Robert Bąkiewicz, Grzegorz Braun.

Na konferencji prasowej powiedzieli, że Polsce zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo, porównywane tylko z 1939 roku, dlatego należy powołać określone struktury, które zaczęłyby realizować sprzeciw wobec Ustawy 447.

Państwo Izrael oraz organizacje zrzeszone w tzw. Industry Holocaust żądają od Polski majątku wartości 300 mld USD za mienie bezspadkowe. Obowiązek dokonania tego rabunku wzięły na siebie władze Stanów Zjednoczonych uchwalając Ustawę 447, mówi red. Zbigniew Lipiński.

Ustawa przyjęta w skandalicznych okolicznościach jest również sprzeczna z prawem USA. Podstawową zasadą cywilizowanych państw stanowi przechodzenie majątku bezspadkowego na rzecz skarbu danego państwa, co obowiązuje także w Stanach Zjednoczonych, natomiast nasz tzw. sojusznik nalega aby Polska od tego prawa odstąpiła.

Polska nie jest w stanie wyasygnować tak ogromnej kwoty nawet w ratach, w związku z tym roszczący domagają się przekazania im polskich nieruchomości. Gdyby te żądania zostały spełnione groziłyby nam następujące konsekwencje, mówi red. Zbigniew Lipiński.

1/ Polacy pozbawieni zarówno mienia komunalnego, jak i indywidualnego, staliby się obywatelami trzeciej kategorii, podczas gdy klasa żydowskich właścicieli stanowiłaby pierwszą a ich polscy  kolaboranci drugą.

2/ Wyposażeni w ogromną własność Żydzi bardzo szybko przejęliby władzę polityczną, tym samym odsuwając Polaków od jakichkolwiek uprawnień decyzyjnych we własnym kraju.

3/ Mieszkający w domach przejętych przez Żydów zostaliby oczynszowani.

W ten sposób zostałaby zrealizowana koncepcja Polin a więc drugiego państwa żydowskiego na terenie Polski. Ekipa rządząca Polską milczy na ten temat, milczy również opozycja antypolska, milczą media związane ze zjednoczoną prawicą jak i opozycyjne. W związku z tym groźnym milczeniem istnieje uzasadnione podejrzenie, że obecny rząd podjął już zobowiązania wobec Holocaust Industry oraz Izraela a być może ich żądania po cichu realizuje.

Nie możemy stać się niewolnikami we własnym kraju. Polacy muszą wziąć tę najważniejszą sprawę w swoje ręce i zapobiec kompletnej utracie suwerenności i niepodległości. Z tych względów powołujemy do życia Ruch Obrony Majątku Narodowego, który stawia sobie dwa cele: – uświadomienie Polakom olbrzymiego zakresu niebezpieczeństwa, tak dla narodu polskiego, jak i państwa polskiego oraz przeciwdziałania wszelkim zamiarom  przejęcia polskich nieruchomości.

Grzegorz Braun zapytany o żydowskie roszczenia mówi, że nie mają one żadnych podstaw, historycznych, faktograficznych, logicznych i prawnych.

To jest nie tylko bezprawie ale i łajdactwo. W związku z tym to rozbójnicze wymuszenie, które jest już w fazie zaawansowanej, musi być lewarowane czynnikiem politycznym, imperialnym, także i pewnym szantażem policyjno-militarnym. Ponieważ to nie my, ale pani ambasador Mosbacher powiązała w ostatnich tygodniach, jawnie już i otwarcie kwestie roszczeń żydowskich z kwestią bezpieczeństwa państwa polskiego. Które fałszywie jest realizowana polityka bezpieczeństwa przez uzależnienie tej kwestii jednokierunkowo i bezalternatywnie od obecności wojsk amerykańskich na terytorium RP. Sam fakt, że juz jawnie obcy ambasador wiąże te dwie kwestie – albo zapłacicie, albo nie będziecie bezpieczni – jest dowodem na to, że to już nie jest faza wstępnej obróbki propagandowej, tylko to jest faza realizacyjna wymuszenia rozbójniczego. Lewarowanie polityczne, szantaż militarny w kwestii bezpieczeństwa państwa dalszy ciąg nawały propagandowej, której celem jest przedstawienie światu Polaków, jako potomków rabusiów i morderców.

 

 

 

PODZIEL SIĘ