Zalewska w liście do KE – Nie dla oblokowania Kaliningradu! Wojna trwa

EP Plenary session - Presentation of the Fit for 55 package after the publication of the IPCC report

Anna Zalewska wspólnie z grupą europosłów wystosowała list do KE, w sprawie wdrożenia czwartego pakietu sankcji UE wobec Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem tranzytu towarów do oraz z obwodu kaliningradzkiego.

Pojawiły się zapowiedzi, że Litwa zamierza kontynuować realizację warunków czwartego pakietu sankcji, które Unia Europejska nałożyła na Rosję. Oznacza to wstrzymanie od 10 lipca tranzytu kolejowego kolejnych towarów do obwodu kaliningradzkiego. Dlatego w liście eurodeputowani pytają Komisję o tranzyt towarów objętych sankcjami przez terytorium UE, a dokładniej między Rosją a obwodem kaliningradzkim.

,,Czy mogliby Państwo wskazać, jakie zmiany są rozważane i w jakim zakresie prowadzi się konsultacje w tej sprawie z Litwą oraz z innymi państwami członkowskimi UE sąsiadującymi z obwodem kaliningradzkim?” – czytamy.

,,Jak planowane zmiany wpłyną na politykę sankcji UE wobec Rosji?” – pytają europosłowie.

Eurodeputowani wyrazili zaniepokojenie tym, jak planowane zmiany wpłyną na wiarygodność oraz reputację UE. Zwrócili także uwagę na to, że wszelkie ustępstwa na rzecz agresora będą postrzegane jako słabość Unii.

Treść listu:

Dear Vice-President Dombrovskis,

Dear Commissioner McGuinness,

We are writing to you regarding the guidelines on the implementation of the EU’s fourth package of sanctions against Russia with specific regard to the transit of sanctioned goods to and from the Kaliningrad region.

We would like to inquire how the Commission intends to amend the guidelines on the transit of sanctioned goods through EU territory, and more specifically on the transit of sanctioned goods between the Russian mainland and the Kaliningrad region.

Could you please indicate what changes are being considered and to what extent Lithuania and the other EU Member States bordering the Kaliningrad region are being consulted on this issue? How will the planned changes affect the EU’s sanctions policy towards Russia? Finally, we are concerned how this will affect the EU’s credibility and reputation, since any concessions to a belligerent aggressor will be seen as weakness on the EU’s part. What is the Commission’s plan to mitigate these consequences?

Thank you in advance for your replies.

Sincerely,

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj