OBYWATELSKI PROJEKT KONSTYTUCJI DLA POLSKI

andrzejewski.jpg

Krakowska Ogólnopolska Konferencja Centroprawicy jaka miała miejsce 5 grudnia 1993 roku powołała Komisję Konstytucyjną Centroprawicy. Jako materiał wyjściowy dla jej prac przyjęto prezentowane w toku Konferencji trzy projekty ustawy Konstytucyjnej:

Projekt Konstytucji stworzony przez Senat II Kadencji prezentowany przez sen. Piotra Ł.J. Andrzejewskiego,

Tezy projektu Konstytucji zgłoszonego przez parlamentarzystów Porozumienia Centrum prezentowane przez sen. Leszka Piotrowskiego,

Podstawowe założenia projektu ustawy zasadniczej autorstwa Unii Polityki Realnej prezentowane przez red. Stanisława Michalkiewicza.

Wynik spotkania w Radzie Miasta Krakowa zaowocował pracami Społecznej Komisji Konstytucyjnej działającej w oparciu o Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem Mariana Krzaklewskiego i koordynatora prac Sekretariatu Ugrupowań Centroprawicowych i Niepodległościowych Mec. Andrzeja Rościszewskiego.

Prace nad treścią przyszłej Konstytucji w podzespołach i in gremio (na podstawie nowelizacji ustawy konstytucyjnej z 23.04.1992 o trybie przygotowana i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przyznano prawo inicjatywy konstytucyjnej grupie obywateli, którzy dla swego projektu uzyskają poparcie co najmniej 500 tysięcy osób posiadających czynne prawo wyborcze), toczyły się wyprzedzająco, a następnie równolegle do prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego – Sejmu i Senatu.

Projekt SKK został ostatecznie przyjęty dnia 22 czerwca 1994 roku i przyjęty przez NSZZ „Solidarność”, która uczyniła z niego Obywatelski Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i zebrała pod nim jako ustawową inicjatywą obywatelską ok. 1.500.000 podpisów.

Został on złożony jako Obywatelski Projekt Konstytucji do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

Nieliczne rozwiązania z tego projektu znalazły się w ostatecznej wersji Konstytucji uchwalonej 2.04.1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe złożone na tę okoliczność z Sejmu i Senatu.

Dziś kiedy stajemy wobec konieczności przywrócenia państwu chrześcijańskiej tożsamości stanowionego, w oparciu o normy konstytucyjne, prawa, wskazane byłoby sięgnąć do motywów i fundamentów zawartych w preambule Obywatelskiego Projektu Konstytucji z 22 czerwca 1994 roku, które stanowiły:

„My, Naród Polski

pomni naszych ponad tysiącletnich dziejów związanych z dziedzictwem wiary i kultury chrześcijańskiej, tradycji I Rzeczypospolitej i chlubnej Konstytucji 3 Maja,

męstwa, honoru i wytrwałości pokoleń Polaków walczących o wolność Ojczyzny,

dokonań II Rzeczypospolitej w utrwalaniu niepodległego bytu Narodu oraz jej obu Konstytucji,

znaczenia walki Narodu z obu najeźdźcami podczas II wojny światowej, w tym roli legalnych Władz Rzeczypospolitej zagranicą i polskiego państwa podziemnego,

patriotycznego oporu przeciw obcej dominacji w latach 1944-1989 i pokojowego zrywu „Solidarności”,

nawiązując do ciągłości politycznej i prawnej niepodległej Rzeczypospolitej,

pragnąc zbudowania Polski silnej mądrością, pracą i patriotyzmem swoich obywateli, pod opieką praw przez nich tworzonych, a mających oparcie w prawie naturalnym,

Niniejszą Konstytucję dla III Rzeczypospolitej uroczyście, w Imię Boga, stanowimy i uchwalamy.”

Obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zmieniła charakter ustawy zasadniczej, modyfikując motywację jej zakorzenienia w polskiej historii i prawie naturalnym.

Zarazem godzi się przypomnieć, że nie zawarła expressis verbis normy uznającej za wygasłą Konstytucję II RP z 23 kwietnia 1935 roku, jak to proponował Zgromadzeniu Narodowemu Obywatelski Projekt Konstytucji, co czyni ją zawieszoną ze względu na niewykonywanie, a nie wygasłą.

Ta sytuacja rodzi konieczność uwzględnienia uśpionej egzystencji Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku w polskim systemie prawa przy ewentualnym formowaniu konstytucyjnego porządku obowiązującego systemu prawa w IV Rzeczypospolitej Polskiej.

Piotr Ł.J. Andrzejewski

źródło: Gazeta Obywatelska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj