W spółkach komunalnych można ukryć „niewygodne” wydatki

krystian.jpg

Mamy obecnie do czynienia z sytuacją kuriozalną, ponieważ samorządy mogą omijać limity zadłużenia poprzez zakładanie spółek prawa handlowego. Należy pamiętać, że długi tych spółek nie wliczają się do długów samorządów i w ten sposób obchodzi się limity zadłużenia. Mówiąc kolokwialnie, te zobowiązania „nie istnieją” zatem nie powiększają długów samorządów. Jednakże te „nieistniejące” długi prędzej czy później podatnicy będą musieli spłacić. Jako przykład można podać Wrocław, gdzie oficjalny długi miasta to około 2,7 mld zł, a zobowiązania spółek sięgają 3 mld zł. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest zmiana prawa – mówi nam Krystian Mieszkała i wylicza, że kolejnym mankamentem funkcjonowania komunalnych spółek prawa handlowego jest to, że ich finanse nie są ujmowane w budżetach gmin, powiatów oraz województw.

Podstawową konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że kontrola społeczna nad ich wydatkami jest utrudniona. Gospodarka finansowa spółek komunalnych nie cechuje się taką jawnością oraz przejrzystością, jak w przypadku budżetów publicznych. W rzeczywistości mieszkańcy nie wiedzą jak spółki gospodarują pieniędzmi pochodzącymi z naszych podatków i opłat.

W spółkach dużo łatwiej ukryć niewygodne wydatki, co niewątpliwie stwarza ryzyko występowania patologii i niegospodarności np. reklamy za milion złotych na Stadionie Miejskim oraz „przerzucanie” pracowników między spółkami. Kwestią kontrowersyjną zawsze są wysokie wynagrodzenia zarządów, co niekoniecznie przekłada się na wynik finansowy spółek czy też wydatki na reprezentację. Ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli w zakresie przygotowania budowy Stadionu Miejskiego we Wrocławiu przez spółkę Wrocław 2012 potwierdza, że podatki wrocławian wydawane są lekką ręką i nie są oni o tym rzetelnie informowani. Najwyższa Izba Kontroli apeluje do prezesów spółek komunalnych o naliczanie wynagrodzeń członkom rad nadzorczych i członkom zarządów spółek zgodnie z przepisami ustawy kominowej i udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

dr Krystian Mieszkała

Radny Rady Miejskiej Wroclawia

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ