Sprawa dewastacji KL Gusen wymaga reakcji instytucji UE 

Kazimierz_Ujazdowski.jpg

Cywilizowany świat jest zobowiązany do szacunku dla Ofiar niemieckiego nazizmu. Polska systematycznie stosuje najwyższe standardy w tej dziedzinie i dba o rozwój międzynarodowej ochrony miejsc pamięci na terenie byłych niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady. Niestety, standard ochrony nie jest przestrzegany powszechnie, a ostatnio doszło w Austrii do działań, które wymagają stanowczej reakcji.

Teren byłego obozu KL Gusen (część KZ Doppellager Mauthausen-Gusen) nie tylko nie podlega ochronie, ale jest celowo przekształcany. Dosłownie w ostatnich tygodniach rozpoczęto dewastowanie byłego placu apelowego obozu. Wywołało to protesty więźniów pochodzących z wielu narodów Europy. Historycy i szefowie placówek muzealnych skierowali w tej sprawie list protestacyjny do Pana Wolfganga Sobotki, Ministra Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii. Systematyczne działania w tej sprawie podejmuje Pani minister Magdalena Gawin reprezentująca Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ta nadzwyczajna sprawa wymaga także reakcji ze strony instytucji europejskich. Szacunek dla Ofiar niemieckiego nazizmu jest ściśle związany z wartościami podstawowymi UE, jakimi są godność i wolność osoby ludzkiej. Potwierdza to deklaracja PE z dnia 27 stycznia 2005 r w sprawie pamięci o Holokauście, antysemityzmie i rasizmie:
 (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2005-0018&language=PL&ring=P6-RC-2005-0069). Choć UE nie ma wyraźnych kompetencji w sferze ochrony dziedzictwa historycznego, to nie może pozostawać obojętna wobec działań sprzecznych z podstawowymi normami cywilizacji europejskiej.

Stąd moje pytanie do Komisji Europejskiej czy rejestruje te drastyczne fakty i czy zamierza podjąć działania na rzecz przestrzegania przez państwa UE standardów ochrony miejsc byłych obozów koncentracyjnych i Zagłady. Pytanie ma formułę otwartą i może być podpisywane przez wszystkich posłów do PE. Rzecz dotyczy wspólnej odpowiedzialności za pamięć o nadzwyczajnych zbrodniach, która nigdy nie może ulec zapomnieniu.

Kazimierz M. Ujazdowski – autor jest dr hab. nauk prawnych, posłem do PE, wiceprzewodniczącym Komisji d/s konstytucyjnych

fot. ujazdowski.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj