W Sejmie RP… Kto się wstrzymał? Wstrzymało się 10 posłów!

13781820_842454875859081_1241795387346537859_n.jpg

Ustanowienie 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 

Oddanie hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939–1945 

***

Druk 625 Poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej

Druk 640 Poselski projekt uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1945

Druk nr 723 Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą o poselskich projektach uchwał w sprawie: ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1945

Druk nr 723-A Dodatkowe sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą o poselskich projektach uchwał w sprawie : ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1945

*

Polecam stronę 470 w Sprawozdaniu Stenograficznym z 23. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 lipca 2016 r. (czwarty dzień obrad)

„(…) Marszałek:

Proszę państwa, czy jest sprzeciw, żebyśmy przyjęli uchwałę przez aklamację? (Głos z sali: Nie ma sprzeciwu.) Nie widzę sprzeciwu.

(Głosy z sali: Jest, jest.)

(Poseł Jerzy Meysztowicz: Panie marszałku, sprzeciw.) Jest sprzeciw.

(Posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość: Hańba! Hańba!)

W związku z tym… Nie, nie, panie pośle – mówię do pana Meysztowicza – proszę opuścić mównicę.

(Poseł Ireneusz Zyska: Z wnioskiem formalnym.)

Pan też. Proszę opuścić mównicę.

(Poseł Ireneusz Zyska: Z wnioskiem formalnym.)

Proszę opuścić mównicę.

Przystępujemy w takim razie do głosowania, ponieważ jest sprzeciw…

(Poseł Piotr Kaleta: Człowiek kultury.) …a jest przyjęta poprawka, w związku z czym musimy głosować nad projektem uchwały z poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w ca- łości projektu uchwały w brzmieniu z druku nr 723, wraz z przyjętą poprawką, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? (Poseł Robert Telus: Człowiek kultury.) (Głos z sali: Hańba!)

Głosowało 442 posłów.

Za głosowało 432 posłów,

nikt nie głosował przeciw, wstrzymało się 10 posłów.

Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943–1945. (Zebrani wstają, długotrwałe oklaski) Dziękuję bardzo.

(Poseł Bogusław Sonik: Panie marszałku…)

Z wnioskiem formalnym zgłosił się poseł Ireneusz Zyska, koło Wolni i Solidarni. Proszę bardzo.

Poseł Ireneusz Zyska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mój wniosek miał dotyczyć zmiany sposobu głosowania przed tą uchwa-łą, którą przed chwilą Wysoka Izba podjęła, przyjęcia uchwały w trybie aklamacji, ale niestety z uwagi na haniebne zachowanie posłów Nowoczesnej musieli- śmy tę uchwałę przegłosować większością głosów.

(Głos z sali: Platformy też.)

Dziękuję bardzo Sejmowi Rzeczypospolitej… (…)”

*

Głosowanie nr 60 na 23. posiedzeniu Sejmu dnia 22-07-2016 r. o godz. 10:41:58

Głosowało – 442  posłów   Za – 432    Przeciw – 0    Wstrzymało się – 10    Nie głosowało – 18 

*

Posłowie PO głosujący „Wstrzymał się”

Cichoń Janusz 

Święcicki Marcin

Zembala Marian

*

Posłowie N głosujący „Wstrzymał się”

Lieder Ewa

Lubnauer Katarzyna

Meysztowicz Jerzy

Mieszkowski Krzysztof

Rosa Monika

Scheuring-Wielgus Joanna

Szłapka Adam

*

Wyniki indywidualne

***

Punkt 36. porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą o poselskich projektach uchwał w sprawie: — ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, — oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939–1945 

Źródło: Sprawozdanie Stenograficzne z 23. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 lipca 2016 r. (drugi dzień obrad) Strony:229-244

*

Punkt 36. porządku dziennego

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą o poselskich projektach uchwał w sprawie: — ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, — oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939–1945 

Źródło: Sprawozdanie Stenograficzne z 23. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 lipca 2016 r. (czwarty dzień obrad) Strony: 461-471

***

Głosowania:

56 2016-07-22 10:01:21Pkt 36. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał w sprawie: ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1945

57 2016-07-22 10:02:51Pkt 36. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał w sprawie: ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1945

58 2016-07-22 10:08:10 Pkt 36. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał w sprawie: ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1945

59 2016-07-22 10:16:35 Pkt 36. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał w sprawie: ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1945

60 2016-07-22 10:41:58 Pkt 36. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał w sprawie: ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej oraz oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP w latach 1939-1945

*

Sejmowe Wieści Cz.4.  23. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opublikowane przez Roman Andrzej Sniady dnia sob., 07/23/2016 – 10:28

*

Zebrał i opracował: Roman Andrzej Śniady (+),  23/07/2016 r., Wrocław

Fotografia: Marian Kowalski – https://www.facebook.com/Kowalski.Marian/

https://www.facebook.com/Kowalski.Marian/photos/a.361353880635852.1073741828.181063088664933/842454875859081/?type=3&theater

https://www.facebook.com/Kowalski.Marian/photos/a.361353880635852.1073741828.181063088664933/842454875859081/?type=3​

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj