Andrzejkowy cyrk Rzeplińskiego z wyborem kandydatów na l prezesa TK. Prof. Muszyński: „To przerażające, nie wiem co powiedzieć”

Rzepliński.jpg

Marek Zubik, Stanisław Rymar i Piotr Tuleja zostali wybrani dziś przez Zgromadzenie Ogólne TK jako kandydaci na nowego prezesa Trybunału w sposób bezprawny – twierdzi Prof. Kamil Zaradkiewicz, który jest przekonany, że dzisiejszy wybór Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego to kolejny etap konfliktu w samym TK. Także inni konstytucjonaliści oraz sędziowie sprzeciwiają się decyzjom Zgromadzenia Ogólnego TK.

Protokół, w którym zapisano procedurę dzisiejszego wyboru sędziów zajmuje ledwie kilka stron maszynopisu, ale jest on dowodem na to, że prezes Andrzej Rzepliński bardzo spieszył się z dzisiejszymi decyzjami. Sędziów wybrano bez wymaganego kworum, czym, zdaniem wielu konstytucjonalistów, złamano prawo.

 

Nie było żadnego uzasadnienia dla podjęcia takiej decyzji. Nie występowała żadna siła wyższa,o której mówi Andrzej Rzepliński. Nie po raz pierwszy złamano ustawę i konstytucję.(…) To przerażające, nie wiem co powiedzieć.

– komentował w TVP Info sędzia Mariusz Muszyński, jeden z trzech sędziów TK, których prezes Andrzej Rzepliński nie chce dopuścić do orzekania w trybunale.

Jak czytamy w portalu „tvp.info”, Muszyński wraz z Lechem Morawskim i Henrykiem Ciochem zażądali, by mogli uczestniczyć w Zgromadzeniu Ogólnym, ale prezes Rzepliński ponownie ich nie dopuścił.

Ze zdaniem Muszyńskiego zgadza się prof. Marek Dobrowolski, konstytucjonalista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Można przyjąć, że złamano prawo. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym jednoznacznie wskazuje, że Zgromadzenie Ogólne może podejmować wiążące decyzje, gdy bierze w nim udział co najmniej 10 sędziów.(…) Spór wokół trybunału pogłębia się.

– przypomniał prof. Dobrowolski.

Tymczasem dzisiejszy scenariusz decyzji niepełnego składu Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK już wczoraj przewidział Prof. Kamil Zaradkiewicz, który w portalu wPolityce.pl  kreślił możliwe rozwiązania w kontekście decyzji o wyborze kandydatów na prezesa trybunału

Pierwszy scenariusz jest taki, że  prezes Rzepliński wspólnie ze swymi zwolennikami uzna, że zgromadzenie ogólne musi wyłonić kandydatów na prezesa TK niezależnie od liczby sędziów, którzy biorą w zgromadzeniu udział. Ten scenariusz będzie powielał model, jeśli chodzi o pełne składy TK, gdzie uznano, że minimalna liczba pełnego składu nie jest wiążąca dla procedowania Trybunału. Według tego scenariusza, wyłonionych zostanie dwóch kandydatów bez udziału części sędziów, czyli tych tzw. nowych sędziów. Ten scenariusz będzie sprzeczny z konstytucją i obecnie obowiązującą ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ zgromadzenie ogólne to wszyscy sędziowie Trybunału.

– mówił wczoraj w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

 

Dziś również podkreślił bezprawność wyboru kandydatów. Słusznie też zwrócił uwagę, że w takiej sytuacji, prezydent Duda, nie może wybrać prezesa spośród zaprezentowanych dziś kandydatów.

Dzisiejszy wybór jest nieważny, ponieważ nie został dokonany przez Zgromadzenie Ogólne. Prezydent Andrzej Duda nie może powołać prezesa Trybunału Konstytucyjnego.(…)Ośmioro sędziów TK udowodniło dziś, że są gotowi do kontynuowania bezprawnych działań odchodzącego prezesa i paraliżowania Trybunału.

– napisał na twitterze Prof. Kamil Zaradkiewicz.

 

 

Obecnie w TK orzeka (licząc z Rzeplińskim) dziewięcioro sędziów wybranych przez Sejmy poprzednich kadencji i troje wybranych przez obecny Sejm (Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski i Zbigniew Jędrzejewski). Jak poinformował zespół prasy i informacji TK, sędziowie Pszczółkowski i Przyłębska są na zwolnieniu lekarskim do 2 grudnia; sędzia Jędrzejewski również miał być nieobecny na środowym zgromadzeniu.

Jak wynika z protokołu, prezes Trybunału Konstytucyjnego zwrócił się do sędziów TK obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym z pytaniem, czy – wobec nieobecności wymienionych wyżej sędziów TK – zasadne jest kontynuowanie obrad Zgromadzenia Ogólnego w sprawie wyboru i przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Uchwała o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej przez sędziów TK, zebranych na Zgromadzeniu Ogólnym, sędziów TK: Marka Zubika, Stanisława Rymara i Piotra Tuleję na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego zapadła jednogłośnie.

źródło: wpolityce.pl

fot: youtube

ZOSTAW ODPOWIEDŹ