Profesor Tadeusz Marczak: do wojny na Bałkanach doszło dzięki niemieckim służbom specjalnym ?

Prof. Tadeusz Marczak

Profesor Tadeusz Marczak, wykładowca akademicki, historyk i geopolityk był gościem Wojciecha Jabłońskiego z Ruchu Narodowego Dolny Śląsk. Wykład a potem dyskusja dotyczyła relacji niemieckich z pozostałymi krajami europejskimi w różnych okresach dziejowych.

Niemcy, zawsze miały świetną propagandę, zadziwiającą umiejętność przemilczania, przeinaczania faktów czy też po prostu kłamania. Niewątpliwie na dzisiejsze Niemcy, duży wpływ po II wojnie światowej miała Francja, to premier de Gaulle dążył do pojednania z nimi ale kartą przetargową była bomba atomowa. Wówczas, zaczęła się szeroko zakrojona polityka gospodarcza wmontowania Niemiec w instytucje europejskie. Zakończyło się to przyjęciem wspólnej waluty. Chodziło o to, aby osłabić silne niemieckie marki, wspólna waluta miała neutralizować potęgę finansową Niemiec. Jednak i tutaj Niemcy, poradzili sobie. Będąc w strefie euro są najpotężniejszym państwem europejskim.

Profesor Marczak zwraca uwagę na 1991 rok, kiedy to Niemcy uznają secesję Słowenii i Chorwacji. Wtedy to w mediach zaczęto używać określenia kwestia niemiecka. Dzisiaj wiadomo, że do wojny na Bałkanach doszło dzięki niemieckim służbom specjalnym, niemieckiej dyplomacji, niemieckim dostawom broni i niemieckim pieniądzom. To min. Genscher przekazał 800 mln. marek na działania, które doprowadziły do rozpadu Jugosławii.

Historycy niemieccy podkreślają, że istotą niemieckiej polityki już od czasów Bismarcka była parcelacja etniczna narodowych państw europejskich. Rozpad Jugosławii, to preludium tego, czego mogą spodziewać się w przyszłości inne kraje, Polska również.

Europa Regionów, to jest nowy termin, który już funkcjonuje w niemieckich mediach, a chodzi o przyzwyczajanie społeczeństwa do nowego porządku. W Polsce i pozostałych krajach europejskich, częściej mówi się o restrukturyzacji państw narodowych. W obu przypadkach chodzi o to samo.

Według Prof. Marczaka, od ’91 trwa dyskusja nad regionalizacją Polski według niemieckiego wzoru. Podaje przykłady: pojawił się naród śląski i język śląski, pojawił się naród i język kaszubski, i właśnie to są przygotowania do Europy Regionów. Wmawia się światu, że Polacy są nie tylko ofiarami ale i sprawcami (sprawa Jedwabnego i słynny list Komorowskiego).

Profesor Marczak zauważa, iż polityka wewnętrzna i zewnętrzna Niemiec, niezależnie kto ją prowadzi, jest spójna, konsekwentna i bardzo niebezpieczna dla słabszych krajów, zwłaszcza Polski. Dążą do dominacji nad innymi krajami ekonomicznie, militarnie i gospodarczo. W przypadku naszego kraju mamy być ubezwłasnowolnieni gospodarczo i finansowo, po czym będziemy musieli przyjąć dyktat Niemiec. O zadłużeniu zarówno Wrocławia, wiadomo już od dawna, podobnie pozostałych miast.

MP

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ