Dziś Wielki Koncert Kresowy

Dziś pierwszy dzień 9. Wielkiego Koncertu Kresowego, który jest organizowany w związku z akcją Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapomnienia. Wkrótce po raz kolejny ponad 1500 wolontariuszy wyjedzie na Kresy porządkować zapomniane cmentarze swoich przodków.

Inicjatorką i koordynatorką akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” jest Grażyna Orłowska-Sondej, która wraz z ekipą telewizyjną Studia Wschód, na Kresy jeździ już od początku lat 90. Te wyjazdy, obserwacje i spotkania z rodakami skłoniły dziennikarkę i jej współpracowników do podjęcia działań w celu ratowania polskich cmentarzy na Ukrainie. W I edycji, w 2010 roku, udział wzięło około 50 osób, a teraz na Kresy wyjeżdża aż ponad 1500 wolontariuszy.

Dotąd udało się uporządkować ponad 150 cmentarzy, a kilkadziesiąt uratować przed zaoraniem i likwidacją. Ponadto zinwentaryzowano około 100 tys. polskich mogił, dając osobom poszukującym swoich korzeni, możliwość odnalezienia grobów przodków.

Koncert na wrocławskim Rynku rozpocznie się dziś o godz. 14.00. Drugą część zaplanowano na jutro od godz. 15.30. Organizatorem imprezy jest Fundacja Studio Wschód przy współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Jak co roku, w uroczystościach wezmą udział goście z całej Polski. Także delegacja samorządowców z Ukrainy.

Fundacja Studio Wschód powstała dzięki Grażynie Orłowskiej-Sondej, która od wielu lat opowiada wzruszające historie, relacjonuje najważniejsze wydarzenia i organizuje pomoc dla Polaków na kresach.

– Udało się wokół tej idei porządkowania polskich cmentarzy zjednoczyć tysiące młodych ludzi. Dla nich ten koncert, to forma podziękowania za pracę, za troskę o te niszczejące mogiły i za serce dla naszych rodaków, którzy pozostali na swojej, a teraz już obcej ziemi – komentuje Grażyna Orłowska-Sondej.

Uczestnicy ponad 150 pocztów sztandarowych z różnych szkół Dolnego Śląska, zameldują o swojej gotowości do wyjazdu na Kresy. Poprowadzi je Orkiestra Wojsk Lądowych z Wrocławia. Początek imprezy odbędzie się według ceremoniału wojskowego. W repertuarze zaplanowano występy zespołów z Koziatyna, Winnicy, Wilna i Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie.

– Dobrym duchem całego przedsięwzięcia jest Jego eminencja Kardynał Henryk Gulbinowicz, który dziewięć lat temu inaugurował akcję i apelował o pierwsze złotówki – podsumowuje Grażyna Orłowska-Sondej.

Tych złotówek przez te 9 lat dolnośląscy uczniowie zebrali ponad milion. Do akcji dołączają szkoły z innych województw, zapisują się studenci z Litwy, Białorusi, a w tym roku również z Kazachstanu. Dolnoślązacy są bardzo silnie związani z Kresami. Według badań CBOS-u 49 proc. mieszkańców naszego województwa ma korzenie na tamtych dawnych ziemiach Rzeczpospolitej. Kultywowanie pamięci o historii własnego narodu oraz o przodkach, należy zatem do naszych obowiązków.

W tym roku wolontariuszom będą towarzyszyć również motocykliści z Rajdu Katyńskiego. W sierpniu wyruszą oni do Gruzji, by tam zadbać o polskie mogiły. Trwają zapisy na ten rajd.

źródło: Gazeta Polska Codziennie

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ